Reispas

Je hebt een reispas of internationaal paspoort nodig om naar een groot aantal landen buiten de Europese Unie te kunnen reizen.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Een reispas is een officieel document. Je kunt ermee naar het buitenland reizen en terugkeren naar België. De Dienst Burgerzaken levert de reispas af aan:

 • Belgische inwoners van Gent die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven.
 • Belgen die in het buitenland zijn ingeschreven.
 • Erkende vluchtelingen, staatlozen en subsidiair beschermden.

Voor Belgen is een reispas voor een -18 jarige 5 jaar geldig, voor een +18 jarige 7 jaar.
Voor niet-Belgen is een reispas 2 jaar geldig.

Je kunt een reispas aanvragen in een gewone procedure, een spoedprocedure of een superdringende procedure.

Enkel Belgische inwoners van Gent die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven en erkende vluchtelingen en staatlozen kunnen bij de Dienst Burgerzaken een reispas in een superdringende procedure aanvragen.

Bedrag

Belgen -18 jaar:

 • gewone procedure: 35 euro
 • spoedprocedure: 210 euro
 • superdringende procedure: 270 euro

Belgen + 18 jaar:

 • gewone procedure: 85 euro
 • spoedprocedure: 260 euro
 • superdringende procedure: 320 euro

Niet-Belgen -18 jaar:

 • gewone procedure: 41 euro
 • spoedprocedure: 210 euro
 • superdringende procedure: 270 euro

Niet-Belgen + 18 jaar:

 • gewone procedure: 81 euro
 • spoedprocedure: 250 euro
 • superdringende procedure: 310 euro

Benodigdheden

 • 1 recente (minder dan 6 maanden oud) kleurenfoto . Je vindt de voorwaarden waaraan de foto moet voldoen hier.
  Let op! We verwachten je aan het loket met uw pasfoto. Indien je gebruik maakt van de fotocabine*, doe je dat vóór je naar het loket komt.
 • je identiteitskaart/verblijfskaart
 • je vorige reispas. Is je reispas minder dan 10 jaar oud en is hij gestolen, dan doe je hiervan aangifte bij de politie. Je krijgt van de politie een proces-verbaal van diefstal. Je brengt dit proces-verbaal mee bij de aanvraag van je nieuwe reispas.
  Was de vorige reispas ouder dan 10 jaar dan is er geen PV vereist.
  Bij verlies van je reispas hoef je geen aangifte meer te doen bij de politie;
 • ben je jonger dan 18 jaar, dan komt een ouder of voogd, die de toelating geeft, mee voor de ondertekening van het aanvraagformulier.

* Fotocabine Dienst Burgerzaken - AC Zuid: bij het Loket Bevolking (gelijkvloers AC Zuid) staat een fotocabine. De fotocabine is niet geschikt voor pasfoto's van kinderen tot 3 jaar.

Uitzonderingen

Op aanvraag is nu ook een nieuwe reispas met 64 bladzijden (in plaats van de huidige 32) te verkrijgen. Deze reispas is enkel via een spoedprocedure te verkrijgen en is bedoeld voor mensen die veel reizen.

Procedure

Waar vraag je de reispas aan?

Belgische inwoners van Gent:

 • Loket Reizen in AC Zuid
 • Een dienstencentrum naar keuze
 • Het Mobiel Dienstencentrum

Belgen die in het buitenland zijn ingeschreven én die ingeschreven zijn in een diplomatieke post:

 • bij de gemeente waar ze laatst ingeschreven waren
 • bij de gemeente waar ze geboren werden, indien ze nooit in België woonden
 • bij een gemeente naar keuze, indien ze nooit in België woonden en niet in België geboren werden.

Erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden, erkende staatlozen en niet-Belgen met onbeperkt verblijf die in de onmogelijkheid zijn om een paspoort van hun eigen overheid te krijgen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een reisdocument krijgen van de Belgische overheid. In Gent is dat bij:

 • Loket Reizen in AC Zuid
 • één van de 4 grote dienstencentra: Gentbrugge, Nieuw-Gent, Sint-Amandsberg en Wondelgem.

Voor deze categorie van personen zijn er een aantal voorwaarden. UJe vindt ze hier.

Een reispas aanvragen in superdringende procedure buiten de openingsuren van de Dienst Burgerzaken? Dat kan, maar dat moet dan wel in Brussel gebeuren. Je kunt in Brussel geen reispas in superdringende procedure aanvragen op zondagen en feestdagen.

Waar haal je de reispas af?

Je vroeg je reispas aan in AC Zuid? Je haalt je reispas af aan het GentinfoPunt in AC Zuid. Je kunt hiervoor geen afspraak maken.

Je vroeg je reispas aan in een dienstencentrum? Je haalt je reispas af in het dienstencentrum waar je hem aanvroeg. Je kunt hiervoor een afspraak maken.

Je vroeg je reispas aan in het Mobiel Dienstencentrum? Je haalt je reispas af in het Mobiel Dienstencentrum.

Indien je een reispas in een superdringende procedure aanvroeg, haal je je reispas altijd af bij:
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
Loket Paspoorten en Identiteitskaarten
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Leveringstermijn?

Aanvraag in AC Zuid:

 • gewone procedure: 6 werkdagen
 • spoedprocedure: 1 - 2 werkdagen.

Aanvraag in een dienstencentrum:

 • gewone procedure: 8 werkdagen
 • spoedprocedure: 3 - 4 werkdagen.

Een reispas in superdringende procedure die je aanvroeg vóór 15.30u, kun je 4.30u later afhalen in Brussel. Indien de aanvraag na 15.30u gebeurde, ken je de reispas de volgende werkdag in Brussel afhalen.

Je haalt je reispas af binnen 3 maanden na de aanvraag. Daarna wordt je reispas vernietigd.