Erkenningsakte aanvragen

Wil je een erkenningsakte van jezelf of iemand anders aanvragen? Doe het snel online!

Inhoud

Waar gaat het over?

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. De ambtenaar van de burgerlijke stand legt de erkenning door de vader of moeder in een erkenningsakte vast. Deze akte kan zowel voor als na de geboorte opgemaakt worden. De erkenning heeft dezelfde wettelijke gevolgen (vb. erfrecht) als voor een kind geboren uit een huwelijk tussen de moeder en de vader. In dat laatste geval gebeurt de erkenning automatisch.

Je kunt een erkenningsakte aanvragen voor jezelf of voor een andere persoon.

Opgelet: voor de erkenning van een kind heb je een geboorteakte nodig!

Wat zijn de voorwaarden?

Wil je een erkenningsakte aanvragen, dan moet je kind in België erkend zijn.

Werd het kind in het buitenland erkend en heb je de erkenningsakte akte laten overschrijven bij de Burgerlijke Stand, dan kun je die ook aanvragen.

Hoeveel kost het?

Een erkenningsakte is gratis.

Wat heb ik nodig?

Je hebt je identiteitskaart of verblijfskaart en de geboorteakte van het kind nodig.

Welke stappen zijn er?

Aanvraag

Je kunt op 3 verschillende manieren een erkenningsakte aanvragen:

  • Doe je aanvraag Online
  • Maak online een afspraak bij het Loket Uittreksels in AC Zuid of een dienstencentrum. Omwille van de coronamaatregelen kun je tijdelijk niet naar het loket komen. Hulp nodig bij het maken van je afspraak, bel naar Gentinfo op het nummer 09 210 10 10.
  • Per brief naar Dienst Burgerzaken – Loket Uittreksels, p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

Heb je zelf geen computer? Kom dan naar de doe-het-zelfbalie in AC Zuid. Vergeet je identiteitskaart en je pincode niet! Omwille van de coronamaatregelen kun je tijdelijk de doe-het-zelfbalie niet gebruiken.

Heb je een erkenningsakte nodig voor een land buiten de Europese Unie? Neem contact op met het Loket Uittreksels. Een digitaal ondertekende erkenningsakte wordt niet overal aanvaard.

Levering

Vraag je een erkenningsakte aan voor jezelf of een familielid in rechte lijn, bijvoorbeeld je kinderen, kleinkinderen, echtgeno(o)t(e), ouders, grootouders, dan krijg je die onmiddellijk.

Vraag je een erkenningsakte aan voor een andere persoon en heb je een volmacht van die andere persoon, dan krijg je de erkenningsakte onmiddellijk. Heb je geen volmacht, dan bekijkt de Dienst Burgerzaken of je recht hebt op de erkenningsakte.

Veelgestelde vragen

Kan ik als niet-Belg online een erkenningsakte aanvragen?

Ja. Je hebt wel een elektronische verblijfskaart nodig.

Kan ik een vertaling krijgen van een erkenningsakte?

De Dienst Burgerzaken kan je bij je erkenningsakte een vertaaldocument geven. Dat kan wanneer je je erkenningsakte in een ander land van de Europese Unie moet afgeven. Je vraagt het vertaaldocument per mail of telefonisch aan bij Loket Uittreksels.

Aanvaard de ontvanger in de andere lidstaat het vertaaldocument niet of heb je bijvoorbeeld je erkenningsakte nodig in een land van buiten de Europese Unie, dan moet je een beroep doen op een beëdigd vertaler. Bij de rechtbank van eerste aanleg kun je een lijst van beëdigde vertalers raadplegen. Je vindt onderaan deze pagina bij ‘Contacten’ de contactgegevens.

Gelijkaardige producten