Erkenning van een kind

Bij de erkenning van een kind verklaart een persoon dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen zichzelf en een kind.

Jouw en onze veiligheid staat op de eerste plaats en daarom:

 • Werken we op afspraak.
 • Mag je pas 10 min vóór je afspraak het gebouw binnen.
 • Zijn de afspraaktijden ruimer, zodat er geen wachtrijen ontstaan.
 • Staan er minder stoelen in de wachtruimte.
 • Kom je indien mogelijk alleen naar je afspraak.
 • Draag je bij voorkeur een mondmasker.

Inhoudstafel

Beschrijving

Wanneer een ongehuwd koppel een kind krijgt, dan kan de vader/meemoeder het kind erkennen met de toestemming van de moeder.

De erkenning heeft dezelfde wettelijke gevolgen (vb. op het vlak van erfrecht) als voor een kind geboren uit een huwelijk tussen de moeder en de vader/meemoeder.

U kunt een kind erkennen bij het Loket Geboorte - Adoptie - Erkenningen - Nationaliteit in AC Zuid. U kunt dit niet doen in een dienstencentrum of in de materniteiten van de ziekenhuizen.

Voorwaarden

Een kind erkennen kan vóór, tijdens of na de geboorteaangifte.

Contacteer dus tijdig het Loket Geboorte-Adoptie-Erkenningen-Nationaliteit om na te gaan welke documenten u nodig hebt voor de erkenning.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

De erkenner en de moeder komen samen langs. Vanaf 12 jaar moet het kind ook aanwezig zijn. Zij brengen volgende documenten mee:

 • identiteitsbewijs of paspoort (let op: een verblijfskaart is geen identiteitsbewijs)
 • attest met vermoedelijke bevallingsdatum (enkel bij prenatale erkenningen)
 • eventueel geboorteakte van het kind (enkel bij postnatale erkenningen)
 • eventueel een bewijs van burgerlijke staat
 • eventueel een nationaliteitsbewijs
 • eventueel een bewijs van actuele verblijfplaats

Bent u geboren in het buitenland? Dan moet u zelf de geboorteakte opvragen in uw geboorteplaats, behalve wanneer de akte is overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Gent of indien u de akte indiende voor een ander dossier. U vraagt in uw geboorteplaats wel een afschrift van of een (internationaal) uittreksel uit uw geboorteakte aan. 

Documenten die in het buitenland zijn opgesteld moeten mogelijk voorzien zijn van een legalisatie of apostille.

Documenten die niet in het Nederlands zijn opgesteld, moet u laten vertalen naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Hebben de moeder, de erkenner en/of het kind geen Belgische nationaliteit of zijn ze niet in België geboren of ingeschreven, dan zal u mogelijk extra documenten moeten voorleggen.
Neem in dat geval contact op met het Loket Erkenningen vooraleer u langskomt aan het loket.

Uitzonderingen

 

Regelgeving

Artikelen 327 tot 330 van het Burgerlijk Wetboek.