Erkenning van een kind

Wil je als vader of (mee)moeder een kind erkennen en er wettelijke ouder van worden? Lees de stappen en maak een afspraak online.

Waar gaat het over?

Wanneer je als ongehuwd koppel een kind krijgt, dan kan je als vader of (mee)moeder het kind erkennen met de toestemming van de moeder. Door die erkenning maak je duidelijk dat er een band van vaderschap of (mee)moederschap bestaat tussen jezelf en een kind en heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van het kind als je partner.

De erkenning gebeurt automatisch in het geval van een huwelijk tussen de moeder en de vader of meemoeder.

Wat zijn de voorwaarden?

Je kunt je kind erkennen  

 • Vóór de geboorteaangifte
 • Tijdens de geboorteaangifte
 • Na de geboorte

Beide ouders moeten aanwezig zijn bij de erkenning.

Is je kind dat je wilt erkennen 12 jaar of ouder, dan moet het ook bij de erkenning aanwezig zijn.

Hoeveel kost het?

Niets, een kind erkennen is gratis.

Welke documenten heb je nodig?

Afhankelijk van het moment waarop je het kind erkent, heb je andere documenten nodig.

 • Altijd: identiteitsbewijs of paspoort (let op: een verblijfskaart is geen identiteitsbewijs)
 • Bij erkenning voor de geboorte: attest met vermoedelijke bevallingsdatum
 • Bij erkenning na de geboorte: geboorteakte van het kind

Geboren in het buitenland of geen Belgische nationaliteit?

Heb jij zelf, de moeder of het kind geen Belgische nationaliteit of zijn jullie niet in België geboren of ingeschreven, dan heb je mogelijk ook volgende documenten nodig:

 • een bewijs van burgerlijke staat
 • een nationaliteitsbewijs
 • een bewijs van huidige verblijfplaats
 • geboorteakte van de persoon die niet in België is geboren
 • enkel bij erkenningen na de geboorte: geboorteakte van het kind

Als de documenten beschikbaar zijn in België, vraagt de Dienst Burgerzaken ze zelf op. Neem contact op met het Burgerzaken - Erkenningen voor je langskomt. Zo weet je zeker welke extra documenten je eventueel zelf nog moet opvragen.

Wat moet je doen om een kind te erkennen?

Een kind erkennen kan in de gemeente waar je zelf woont, waar de andere ouder woont of waar het kind geboren is. 

In Gent kan dit enkel op afspraak in het Stadskantoor bij het Burgerzaken - Erkenningen.

Kom als erkenner samen met de moeder langs. Vanaf 12 jaar moet het kind ook aanwezig zijn. Breng zeker de juiste documenten mee.

De erkenning wordt vastgelegd in een erkenningsakte.

Veelgestelde vragen

Wat is meemoederschap?

Wanneer een gehuwd lesbisch koppel een kind krijgt, dan zijn beide moeders juridisch ouder van het kind. Bij niet-gehuwde lesbische koppels kan de meemoeder het kind erkennen.

De meemoeder moet de Belgische, Deense, Maltese, Nederlandse, Spaanse of Britse nationaliteit hebben. Dat zijn landen die een vergelijkbare wetgeving hebben. Is dat niet zo, dan moet de meemoeder het kind adopteren om een juridische band van meemoederschap te verkrijgen.

Ik heb één van mijn kinderen erkend. Zijn mijn andere kinderen dan automatisch ook erkend?

Neen. De erkenning van je ene kind houdt niet automatisch in dat je ook je anderen kinderen hebt erkend. Je moet dit voor elk kind apart doen.

Gelijkaardige producten

Erkenning van een kind