Erkenning van een kind

Op deze pagina kom je meer te weten over de erkenning van een kind.

Inhoud

Waar gaat het over?

Wanneer je niet gehuwd bent, dan kun je als vader of meemoeder je kind erkennen. Je hebt wel de toestemming van de moeder nodig.

Een erkenning heeft dezelfde wettelijke gevolgen, bijvoorbeeld op het gebied van erfrecht, als voor een kind geboren uit een huwelijk tussen de moeder en de vader of meemoeder.

Wat zijn de voorwaarden?

Je kunt je kind erkennen:

 • Vóór de geboorteaangifte
 • Tijdens de geboorteaangifte
 • Na de geboorte

Beide ouders moeten aanwezig zijn bij de erkenning.

Is je kind dat je wilt erkennen 12 jaar of ouder, dan moet het ook meekomen bij de erkenning.

Hoeveel kost het?

De erkenning van een kind is gratis.

Wat heb ik nodig?

 • Identiteitsbewijs of paspoort. Let op: een verblijfskaart is geen identiteitsbewijs
 • Enkel bij erkenningen vóór de geboorte: attest met de vermoedelijke bevallingsdatum

Als de onderstaande documenten beschikbaar zijn in België, vraagt de Dienst Burgerzaken ze zelf op. Is dat niet het geval, dan moet je ze zelf opvragen. Je moet soms voor een apostille of een legalisatie zorgen. Je vindt de contactgegevens van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken onderaan deze pagina bij 'Contacten'.

 • Enkel bij erkenningen na de geboorte: geboorteakte van het kind
 • Bewijs van burgerlijke staat
 • Nationaliteitsbewijs
 • Bewijs van huidige verblijfplaats

Documenten die niet in 1 van de landstalen (Nederlands, Frans of Duits) zijn opgesteld, moet je naar het Nederlands laten vertalen door een beëdigd vertaler. Je vindt een overzicht van beëdigde vertalers bij de rechtbank van eerste aanleg. Je vindt de contactgegevens onderaan deze pagina bij ‘Contacten’.

Welke stappen zijn er?

Wie moet aanwezig zijn bij de erkenning?

 • De erkenner
 • De moeder van het kind voor de erkenning van kinderen jonger dan 18 jaar. Is je kind 18 jaar of ouder, dan moeten enkel de erkenner en je kind zelf aanwezig zijn
 • Je kind, indien het 12 jaar of ouder is.

Waar kun je je kind erkennen?

Je hebt 3 mogelijkheden:

 • In de woonplaats van de erkenner
 • In de woonplaats van de moeder
 • In de geboorteplaats of woonplaats van je kind bij de erkenning na de geboorte

Je kunt in Gent je kind erkennen bij het Loket Geboorte, Adoptie, Erkenningen en Nationaliteit. Je moet altijd een afspraak maken voor de erkenning van je kind.

Veelgestelde vragen

Wat is meemoederschap?

Wanneer een gehuwd lesbisch koppel een kind krijgt, dan zijn beide moeders juridisch ouder van het kind. Bij niet-gehuwde lesbische koppels kan de meemoeder het kind erkennen.

De meemoeder moet de Belgische, Deense, Maltese, Nederlandse, Spaanse of Britse nationaliteit hebben. Dat zijn landen die een vergelijkbare wetgeving hebben. Is dat niet zo, dan moet de meemoeder het kind adopteren om een juridische band van meemoederschap te verkrijgen.

Ik heb 1 van mijn kinderen erkend. Zijn mijn andere kinderen dan automatisch ook erkend?

Neen. De erkenning van je ene kind houdt niet automatisch in dat je ook je anderen kinderen hebt erkend. Je moet dit voor elk kind apart doen.

Gelijkaardige producten