Geboorte in het buitenland

Een kind met de Belgische nationaliteit wordt in het buitenland geboren. Wat moet u doen?

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De geboorte van een Belgisch kind in het buitenland brengt een aantal verplichtingen met zich mee.

Bedrag

Gratis.

Procedure

Wanneer een Belgisch kind geboren wordt in het buitenland dan moet die geboorte aangegeven worden bij:

  • de lokale overheid van de plaats waar het kind geboren werd
  • de Belgische ambassade of het Belgische consulaat

De lokale overheid zal na aangifte de geboorteakte opmaken. Als dit niet mogelijk is, zal de Belgische ambassade of het Belgische consulaat de akte opmaken.

Eens de geboorteaangifte achter de rug is, kunt u de buitenlandse geboorteakte laten overschrijven naar de registers van de burgerlijke stand in België. Dit is niet verplicht, maar het maakt het een stuk eenvoudiger om nadien uittreksels of afschriften van de akte op te vragen. U heeft daarvoor een recent (maximaal één jaar oud), volledig afschrift van de geboorteakte nodig.
Elke Belg geboren in het buitenland of de wettige vertegenwoordiger van elke Belg geboren in het buitenland kan zijn geboorteakte laten overschrijven.

Buitenlandse geboorteakten kunt u in België laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van:

  • de gemeente van uw huidige woonplaats
  • de eerste gemeente waar u zich na uw terugkeer uit het buitenland hebt gevestigd.

Indien u in België geen woon- of verblijfplaats heeft, kunt u de akte achtereenvolgens laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van:

  • uw laatste woonplaats in België
  • de laatste woonplaats van uw bloedverwanten in stijgende lijn (vader, moeder, grootvader, grootmoeder)
  • de gemeente waar u bent geboren in België
  • de Stad Brussel.

Het afschrift van de buitenlandse geboorteakte moet voorzien zijn van de nodige apostille of legalisatie en van een vertaling naar het Nederlands door een beëdigd vertaler. Een lijst van beëdigde vertalers kunt u krijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.
Meer info over apostille en legalisatie en de link naar de lijst van de beëdigd vertalers vindt u bij externe links.