Geboorteakte aanvragen

Wil je een geboorteakte van jezelf of iemand anders aanvragen? Doe het snel online!

Inhoud

Waar gaat het over?

Een geboorteakte vermeldt alle gegevens over de geboorte van een persoon. Een internationale geboorteakte is geen vertaling, maar een akte die voorzien is van internationaal overeengekomen codes.

Je kunt een geboorteakte of een internationale geboorteakte aanvragen voor jezelf of iemand anders.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Wil je een geboorteakte aanvragen, dan moet je in België geboren zijn.

Ben je in het buitenland geboren en heb je je geboorteakte laten overschrijven bij de Burgerlijke Stand, dan kun je die ook aanvragen.

Hoeveel kost het?

Een geboorteakte is gratis.

Wat heb ik nodig?

Je hebt je identiteitskaart of verblijfskaart nodig.

Welke stappen zijn er?

Aanvraag

Je kunt op 3 verschillende manier een (internationale) geboorteakte aanvragen:

Omwille van de coronamaatregelen kun je tijdelijk niet naar het loket komen.

  • Per brief naar Dienst Burgerzaken – Loket Uittreksels, p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

 

Hulp nodig bij het maken van je afspraak, bel naar Gentinfo op het nummer 09 210 10 10.

Heb je zelf geen computer? Kom dan naar de doe-het-zelfbalie in AC Zuid. Vergeet je identiteitskaart en je pincode niet! Omwille van de coronamaatregelen kun je tijdelijk de doe-het-zelfbalie niet gebruiken.

Heb je een geboorteakte nodig voor een land buiten de Europese Unie? Neem contact op met het Loket Uittreksels. Een digitaal ondertekende geboorteakte wordt niet overal aanvaard.

Levering

Vraag je een geboorteakte aan voor jezelf of een familielid in rechte lijn, bijvoorbeeld je kinderen, kleinkinderen, echtgeno(o)t(e), ouders, grootouders, dan krijg je die onmiddellijk.

Vraag je een geboorteakte aan voor een andere persoon en heb je een volmacht van die andere persoon, dan krijg je de geboorteakte onmiddellijk. Heb je geen volmacht, dan bekijkt de Dienst Burgerzaken of je recht hebt op de geboorteakte.

Veelgestelde vragen

Kan ik als niet-Belg online een geboorteakte aanvragen?

Ja. Je hebt wel een elektronische verblijfskaart nodig.

Kan ik een vertaling krijgen van een geboorteakte?

De Dienst Burgerzaken kan je bij je geboorteakte een vertaaldocument geven. Dat kan wanneer je je geboorteakte in een ander land van de Europese Unie moet afgeven. Je vraagt het vertaaldocument per mail of telefonisch aan bij Loket Uittreksels.

Aanvaardt de ontvanger in  de andere lidstaat het vertaaldocument niet of heb je bijvoorbeeld je geboorteakte nodig omdat je wilt huwen in een land van buiten de Europese Unie, dan moet je een beroep doen op een beëdigd vertaler. Bij de rechtbank van eerste aanleg kun je een lijst van beëdigde vertalers raadplegen. 

De Dienst Burgerzaken kan je wel een internationale geboorteakte bezorgen. Een internationale geboorteakte is geen vertaling, maar een akte die voorzien is van internationaal overeengekomen codes.

Gelijkaardige producten