Stadsessay 01 - Breed Wonen

Een voorzet voor een ruimtelijk beleid dat inzet op “breed wonen”.

Brede woonoplossingen voor een groeiende stad

Het eerste stadsessay gaat over het woonvraagstuk. Gent groeit en dat veroorzaakt groeipijnen die zich op de woonmarkt sterk laten voelen. Het resulteert vandaag in een wooncrisis met niet één uitdaging, maar verschillende uitdagingen. Bijgevolg is er niet slechts één kant-en-klare oplossing. De vele noodzakelijke ingrepen moeten we in de volle breedte van de woonmarkt zoeken: Gent heeft nood aan een ruimtelijk beleid dat inzet op “breed wonen”. Dit stadsessay wil hiervoor een voorzet aanleveren.

Breed Wonen

Lees het stadsessay PDF (285 KB)

Dit stadsessay werd opgemaakt in samenwerking met de Dienst Wonen van Stad Gent in het kader van de inspiratienota Woonstad Gent, 2018.