Bedrijfsgebouw Lab15 en Kapitein Zeppospark winnen eerste Architectuur Prijs Gent

Het Bedrijfsgebouw G1812 sleepte voor Lab15 de publieksjuryprijs in de wacht. De vakjuryprijs ging naar het Kapitein Zeppospark.

De winnaars van de eerste Architectuur Prijs Gent zijn bekend. De nieuwe prijs bekroont het beste nieuwe bouwwerk op Gents grondgebied. Op de slotshow tijdens de Dag van de architectuur sleepte het Bedrijfsgebouw G1812 voor Lab15 de felbegeerde publieksjuryprijs in de wacht. De vakjuryprijs ging verrassend naar het Kapitein Zeppospark.

Op de lijst van 20 genomineerde projecten stonden kleppers zoals Bibliotheek De Krook, de gerenoveerde Boekentoren en de nieuwe Bijlokeconcertzaal. Het is dan ook verrassend dat een bedrijfsgebouw en een park met de trofeeën aan de haal gingen. Beide jury’s kozen duidelijk voor projecten met een bijzonder toekomstperspectief.

Het oordeel van de vakjury

Het Kapitein Zeppospark is een ontwerp van de stadsdiensten. Volgens de vakjury onder leiding van architecte Marie-José Van Hee is het park aan het Houtdok bijzonder vanwege de aandacht voor de biodiversiteit, de minimale en precieze ingrepen in de omgeving en de keuze om bepaalde bouwzones te vrijwaren. De vakjury hoopt dat die aanpak doorgetrokken wordt in de verdere groenaanleg in het oude havengebied. Het park biedt essentiële ademruimte, zowel voor de buurt als voor Gent in zijn geheel.

We waren erg onder de indruk van de genomineerde projecten als toonbeeld van kwalitatief archi­tec­tuur­ont­werp, als geëngageerde bur­ger­ini­ti­a­tie­ven en innovatieve beleidskeuzes die tekenend zijn voor Gent vandaag. We hebben uiteindelijk gekozen voor een project gegroeid uit architectuur, een project gegroeid uit de wijk en een project gegroeid uit de stad.

Marie-José Van Hee, voorzitter vakjury

Dat het Kapitein Zeppospark de archi­tec­tuur­prijs wint, zegt iets over de waardering van onze publieke ruimte. Het geheel van de industriële, oude havenomgeving, het Houtdok, de gerenoveerde kaaimuren met bakstenen bogen, de oude torenkranen en het nieuwe wijkpark, het is vooral ook een prijs voor de goede samenwerking en ruimtelijke kwaliteit in onze stad. 

Filip Watteeuw, schepen van Stedenbouw, Publieke Ruimte en Mobiliteit

De vakjury duidde nog twee finalisten aan. De sociale woningen Nekkersput in de wijk Rooigem van het architectenteam Dierendonck-Blancke-Lust-Van De Ginste in opdracht van de Gentse Haard, en Basisschool het Eiland en de Circuskerk in Malem, een samenwerking tussen NERO en PLANO architecten en kunstenares Elly Van Eeghem in opdracht van de Circusplaneet en de Stad Gent. Opvallend: het zijn allebei renovatieprojecten. Ook daarmee geeft de vakjury een krachtig signaal over de rol van architectuur in de stad.

Het oordeel van de publieksjury

De publieksjury, een groep van 25 Gentenaars met een hart voor architectuur in Gent, bracht drie projecten naar voren die architecturale esthetiek en maatschappelijke meerwaarde samenbrengen. Het Bedrijfsgebouw G1812 voor Lab15, van het Gents ontwerpteam GAFPA architecten, kwam als winnaar uit de bus. Volgens de jury is het project uitzonderlijk door de vooruitstrevende en goed functionerende visie op de werkomgeving, de heldere en poëtische architectuur en de bijzondere aandacht voor duurzaam bouwen. Het is een tegenvoorbeeld voor de gebruikelijke banale bedrijfsgebouwen die in heel Vlaanderen te vinden zijn.

De twee overige finalisten voor de publieksjury zijn het Buurtontmoetingscentrum Standaertsite in Ledeberg en het Kapitein Zeppospark. Bij dat laatste project uitte de publieksjury expliciet de wens om een zwemzone in het water toe te voegen.

Dat het Kapitein Zeppospark door beide jury’s werd uitgelicht, toont dat architectuur in de stad over veel soorten opgaves gaat. Het toont dat niet-bouwen en ruimte vrijhouden cruciaal is voor het leven in de stad. En ook dat vraagt om goede ontwerpen

Peter Vanden Abeele, Stadsbouwmeester Gent

Architectuur Prijs Gent

De oproep om mee te dingen naar de eerste Architectuur Prijs Gent was een onverwacht succes. Opdrachtgevers, architecten en de Gentenaars dienden meer dan 120 projecten in en de kwaliteit van de inzendingen was bijzonder hoog.

Het Architectuur Platform Gent – een samenwerking tussen Stad Gent en Team Stadsbouwmeester, Archipel vzw, Design Museum Gent, STAM Gent, sogent, en de Gentse ontwerpafdelingen van KU Leuven, UGent en HOGENT, gaat met die input de komende jaren verder aan de slag om een nog sterker architectuurklimaat in Gent te bevorderen.