Werk aan de Watersportbaan

De ruimtelijke kwaliteit van het gebied rond de Watersportbaan staat onder druk. En sociale noden zijn hoog. Tijd voor een integraal plan!

presentatietekening kaart watersportbaan omgeving
verbeeldingskaart van de Watersportbaan (cartografie Ellen Verbiest)

De stadsbouwmeester roept op tot actie voor het waardevolle stadsgebied rond de Watersportbaan en Neermeersen, ruwweg opgespannen tussen de R40 en de R4.  Het gaat over een unieke stedelijke context, een modernistisch experiment volgens het na-oorlogse maakbaarheidsideaal: een harmonisch samengaan van recreatief sportief landschap met sociaal wonen en stedelijke voorzieningen.

Maar vandaag blijkt de Watersportbaan vooral exemplarisch voor het tekortschieten van het historisch stedenbouwkundig model. Om de watersportbaan een toekomst te bieden, zal er opnieuw ruimte moeten zijn voor experiment. En dat meer mensgericht en van onderuit. Aan het werk!

Wat staat er op het spel?

Lees het pamflet 'Werk aan de watersportbaan'

Werk aan 10 werven