Toekomstvisie voor wijk Watersportbaan in de maak

Een expertenteam buigt zich over een plan voor een samenhangende en evenwichtige groei van het gebied. De studie moet in 2023 klaar zijn.

De Stad Gent heeft expertenteam Els Vervloesem - Latitude aangesteld om een toekomstvisie te ontwikkelen voor de buurt rond de Watersportbaan. Samen met alle belanghebbenden wordt onderzocht hoe de wijk op een samenhangende manier verder kan groeien. De studie moet eind 2023 klaar zijn.

De buurt aan de Watersportbaan, ontstaan in de jaren 50 en ruwweg opgespannen tussen de R40 en de R4, bestaat uit vele eilandjes: sportinfrastructuur, scholen, het ziekenhuis, de sociale woontorens, enzovoort. Om de buurt verder te laten groeien op een samenhangende en evenwichtige manier ontwikkelt de Stad Gent nu een toekomstvisie.

We willen een nieuwe, toe­komst­ge­rich­te visie voor het gebied, dat blijft groeien. Buurtbewoners moeten kunnen rekenen op een gevarieerd aanbod aan voorzieningen, een buurt waar alles voorhanden is en waar ze zich thuis kunnen voelen.

Mathias De Clercq , burgemeester

De buurt staat voor heel wat vernieuwing, met onder meer het nieuwe wijkgezondheidscentrum, het nieuwe buurthuis, de vervanging van de sociale woontorens en de vernieuwing van de campus Offerlaan. De toekomstvisie moet alles samenbrengen in een coherent plan rond voorzieningen, mobiliteit en openbare ruimte.

Samen aan de slag

De Stad Gent heeft expertenteam Els Vervloesem - Latitude aangesteld om die toekomstvisie te ontwikkelen. Het team, dat eerder al werkte rond de Antwerpse wijk Luchtbal, gaat samen met stadsdiensten, bewoners, gebruikers en belanghebbenden aan de slag om de krijtlijnen voor de toekomst vast te leggen. Eind 2023 moet de studie klaar zijn. Het project krijgt steun van de Vlaamse overheid.

Meer informatie over de uitdagingen en kansen van de buurt zijn te vinden in dit pamflet van de stadsbouwmeester.