Peter Vanden Abeele

Bio en achtergrond

Stadsbouwmeester Gent

Peter Vanden Abeele (1979) is ir. architect, stedenbouwkundig ontwerper, en erkend ruimtelijk planner.

Sinds november 2017 is hij aangesteld als stadsbouwmeester Gent. Hij zet in op het uitbouwen van een eigentijdse architectuurcultuur gericht op het aanstellen van ontwerpers, het begeleiden van beeldbepalende bouwprojecten, het uitwerken van vernieuwende inzichten om stad te maken en het opzetten van een stadsbrede dialoog over ruimtelijke kwaliteit. Als stadsbouwmeester is hij kernpartner van het Architectuur Platform Gent.

Peter is als gastdocent verbonden aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent, waar hij sinds 2005 doceert in het vakgebied van het stedenbouwkundig ontwerpen, met tussendoor ook lesopdrachten voor Hogeschool voor Architectuur Sint-Lucas Gent en de Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg.
Als expert zetelde hij reeds in verschillende adviesorganen (Kwaliteitskamer Architectuur en Gecoro Gent, regionale kwaliteitskamers Vakwerk en Leiedal, stadsatelier Oostende, Gecoro Antwerpen). Hij is lid van de adviescommissies voor de cultuursubsidies architectuur en vormgeving Vlaanderen en het Stimuleringsfonds Nederland. Hij werkte aan diverse tentoonstellingen over stedenbouw en schrijft regelmatig voor diverse publicaties van het Vai, VRP en A+. Sinds 2022 zetelt hij in de raad van bestuur van het Vlaams Architectuurinstituut.