Vergunningen en bouwkundige voorschriften voor koten

Als je koten (ver)bouwt, moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Daarnaast moet je voldoen aan stedenbouwkundige voorschriften.

Bouw of verbouw je studentenhuisvesting, dan moet je in orde zijn met:

KAMERWONINGEN

Zodra je het aantal woonentiteiten verandert, heb je een omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen nodig. Bijvoorbeeld als je een woning opdeelt naar meerdere studio’s of appartementen. Het Algemeen Bouwreglement bevat specifieke bepalingen over de volgende bouwingrepen:

Van eengezinswoning tot kamerwoning: 

Een eengezinswoning omvormen tot een kamerwoning is niet meer mogelijk in Gent. Er gelden immers volgende regels:

  • Minder dan 220 m²: verboden op te delen (ABR, art. 20a)
  • Tussen 220 en 250 m²: maximaal in 2 delen, met een minimum van 30m² per entiteit. Maar alleen als je huis mag opgedeeld worden volgens de Woningtypetoets (ABR, art. 21)
  • Een huis groter dan 250 m² kan opgedeeld worden, maar ook weer enkel als de Woningtypetoets dit toelaat. De opdeling moet bestaan uit een mix van groottes en/of aantal slaapkamers (ABR, art. 23). De gemiddelde minimum netto-vloeroppervlakte van de woonentiteiten bedraagt 75m². Kamerwoningen voldoen niet aan dit gemiddelde.

Verbouwingen in een rechtmatig tot stand gekomen kamerwoning:

Verbouwingen van rechtmatig tot stand gekomen kamerwoningen zijn wel nog mogelijk. Van zodra je constructieve ingrepen doet of het aantal woongelegenheden wijzigt, heb je een omgevingsvergunning nodig:

  • Zelfde of kleiner aantal woningen: kamers moeten voldoen aan algemeen bouwreglement (ABR, art. 27)
  • Meer woningen: alleen als ook de gemiddelde vloeroppervlakte van de woning toeneemt (ABR, art. 23)
  • 1 studentenkamer in eigen woning: hospitawonen.

 

GROOTSCHALIGE STUDENTENHUISVESTING

Lees meer over de bouwvoorschriften voor grootschalige collectieve verblijfsaccommodatie voor studenten

Een omgevingsvergunning aanvragen kan op 2 manieren:

  1. Voor werken waar er geen wijzigingen gebeuren aan de stabiliteit van het gebouw kan een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend worden zonder de medewerking van een architect. Dit kan nog op papier.
     
  2. Van zodra er stabiliteitswerken gebeuren, is de medewerking van een architect verplicht en dien je het dossier digitaal in te dienen via het Omgevingsloket.

 

Heb je bouw of verbouwplannen? Laat je grondig informeren bij de Balie Bouwen!