Woning­ty­pe­toets

Richtlijnen voor architecten en ontwikkelaars over welk type woning waar thuishoort

De Gentse bevolking groeit en zal nog verder groeien. Toch verlaten veel (jonge) gezinnen met kinderen de stad. De selectieve stadsvlucht keren is een prioritaire actie in het bestuursakkoord van de Stad Gent. Daarvoor is een goede mix in het woonaanbod noodzakelijk. Een woningtoets of woontoets kan daarbij helpen.

De woningtypetoets Gent vormt een kader waarbinnen we duidelijk definiëren waar meergezinswoningen toegelaten zijn, waar eengezinswoningen verplicht zijn en waar andere stedelijke woontypologieën mogelijk zijn. Het is geen verordenend instrument, maar een beoordelingskader om te bepalen welk type woning op een perceel het meest geschikt is. Dit gebeurt op een objectieve manier, door op een uniforme wijze de omgeving, de buren, het perceel, het mogelijke volume en de parkeermogelijkheden in beeld te brengen.

Lees de brochure

De juiste woning op de juiste plaats PDF (60.31 MB)