Gent knapt op

Is je woning dringend aan renovatie toe, maar heb je de middelen niet om te renoveren? Misschien is 'Gent knapt op' de oplossing.

Gent knapt op renoveert 100 woningen van kwetsbare Gentenaars

Het project 'Gent knapt op' renoveert woningen die in slechte staat zijn. We zetten in op de kwaliteit van de woningen en maken ze energiezuiniger
Het budget gaat van 15.000 euro tot 45.000 euro om een woning te verbouwen, je betaalt dat geld pas terug op het moment dat de woning wordt verkocht. 

Wat zijn de voordelen voor jou? 

 • Tijdens de renovatie begeleiden we je intensief op persoonlijk, sociaal en bouwtechnisch vlak.  
 • De renovatiebegeleiding zorgt voor het opvragen van offertes, het contact met aannemers, het controleren van de uitvoering van de werken en het aanvragen van de premies. 
 • We verwachten geen prefinanciering. Dit maakt het voor gezinnen met beperkte financiële middelen mogelijk om hun woonsituatie structureel te verbeteren.

Wat zijn de voorwaarden voor ‘Gent knapt op’? 

Om in aanmerking te komen als kandidaat-gebruiker voor de ‘Gent knapt op’ moet je voldoen aan onder andere deze voorwaarden:

 • Je bent eigenaar van maximum één woning.
 • Je woont in die woning en je domicilie staat daar.
 • Je hebt een brandverzekering.
 • Je hebt een beperkt besteedbaar inkomen.
  • Ofwel heb je recht op de ‘verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen’.
  • Ofwel heb je een inkomen lager dan de budgetstandaard zoals ontwikkeld door het Centrum voor Budgetadvies en -Onderzoek, verhoogd met 20%.
 • Je hebt een beperkt netto belastbaar (gezins)inkomen.
  • Alleenstaande zonder persoon ten laste: max. € 32.972/jaar
  • Alleenstaande met 1 persoon ten laste: max. € 46.159/jaar
  • Alle anderen: max. € 46.159/jaar verhoogd met € 3.699 per persoon ten laste

Als je in aanmerking komt als kandidaat-gebruiker, dan wordt er nadien een technische screening gemaakt van je woning. Ook de woning moet voldoen aan bepaalde voorwaarden, zo moet er voldoende werk zijn in de woning aan basiswoonkwaliteit (dakisolatie, nieuwe ramen, veilige verwarming, veilige elektriciteitsinstallatie, oplossen van vochtproblemen…) en na de renovatie moeten de woning veilig en gezond kunnen zijn.

Dit is een vereenvoudigde opsomming van de belangrijkste voorwaarden. De volledige uitleg kan je terugvinden in het reglement voor ‘Gent knapt op’.

Interesse om deel te nemen? 

Dat kan, want we zijn op zoek naar nieuwe kandidaten! 
Mail alvast je naam, adres en telefoonnummer naar info@gentknaptop.be zodat we je kunnen contacteren of bel naar 0492 40 42 70 voor meer informatie.

Infomomenten Gent knapt op

Wil je meer te weten komen over Gent knapt op en/of weten of je in aanmerking komt? Kom dan zeker langs tijdens een infomoment:

 • er staan momenteel geen infomomenten meer gepland. Hou deze pagina in de gaten voor updates. 

Ontdek in onderstaande animatie wat het project Gent knapt op voor jou en je woning kan betekenen. 

Deelnemers aan het woord 

Evaluatierapporten 

De essentie van Gent knapt op is natuurlijk de renovatie van woningen die niet voldoen aan de Vlaamse Codex Wonen. Zowel de wijzigingen aan de basiswoonkwaliteit, de toegankelijkheid, het binnenklimaat als de energieprestatie worden onder de loep genomen.

Bij de meeste deelnemers werd er zowel voor als na de renovatie een lange vragenlijst afgenomen over bijvoorbeeld hoe graag mensen thuis zijn, wat ze het leukst vinden aan hun huis, hoe lang ze er willen blijven wonen, of ze veel contact hebben met de buren… In dit rapport worden de antwoorden voor de renovatie vergeleken met de antwoorden na de renovatie met het doel om de sociale impact van Gent knapt op in kaart te brengen.

Ongeveer de helft van de deelnemers aan Gent knapt op zijn gezinnen met kinderen. Het is dan ook zeer interessant om te kijken naar hoe de kinderen hun huis, en de veranderingen aan hun huis, ervaren.

In dit rapport lijst de onderzoeksgroep alle aanbevelingen die zijn hebben met betrekking tot Gent Knapt Op op. Dit vormt de basis voor de wijzigingen aan het reglement, maar moeten natuurlijk afgetoetst worden aan praktische werkbaarheid en de ervaringen vanuit de projectwerking.

Gentenaars zoeken aannemers en architecten 

De Stad Gent biedt gratis renovatiebegeleiding aan. Zo willen we het de Gentenaars heel eenvoudig maken om energiezuinig en kwaliteitsvol te renoveren. We gebruiken hiervoor een lijst van kandidaat-aannemers en kandidaat-architecten die zich aangemeld hebben. 

Stel je kandidaat voor renovatieprojecten. De Gentenaar die in begeleiding is bij de Energiecentrale of 'Gent knapt op' kiest dan uit de ingediende offertes de meest geschikte aannemer of architect.

Waarom meedoen?

De begeleiding door Stad Gent heeft heel wat voordelen voor jou.

 • Je krijgt duidelijke offertevragen
 • De klant beslist snel
 • Er is minder administratief werk achteraf
 • Je hebt minder kans op wanbetaling

Als er toch problemen of conflicten opduiken, bemiddelt Stad Gent.

Inschrijven en vragen?
Mail naar contactpersoon Bart Morel: energiecentrale@stad.gent of bel 09 266 52 00

Voorwaarden en engagementen voor architecten

Bekijk hier de minimale voorwaarden en engagementen DOCX (56.11 kB)

Gent knapt op magazine (taal: Engels)

Lees meer over het project PDF (19.93 MB)