Reglement Gent knapt op (GKO) voor periode 2022-2026 (31/10/2022 - 30/06/2026)

Orgaan van goedkeuring
Raad voor maatschappelijk welzijn
Datum van goedkeuring
maandag 24 oktober 2022
Datum van bekendmaking
woensdag 26 oktober 2022

Beschrijving

Een gezonde, veilige, energiezuinige en aangepaste woning is essentieel om menswaardig leven te garanderen en armoede te bestrijden.

Met ‘Gent knapt op’ (hierna: GKO) willen de Stad Gent en OCMW Gent ondersteuning voorzien ten behoeve van kwetsbare Gentse eigenaar-bewoners waarvan de woning in slechte staat verkeert en die niet over de financiële middelen beschikken om deze voldoende te renoveren (zogenaamde ‘noodkopers’ of ‘noodeigenaars’).  

De GKO ondersteuning bestaat uit een financiële tussenkomst via een rollend fonds, sociale begeleiding en bouwtechnische begeleiding.

De financiële tussenkomst via GKO die de renovatie mogelijk maakt, moet op termijn worden terugbetaald en garandeert het rollend karakter van het fonds.

Dit reglement bepaalt het kader, de voorwaarden en de procedure om deel te nemen aan GKO.