Tiny houses

Een tiny house is een nieuw commercieel woonmodel. Wat zijn de mogelijkheden in Gent?

Tiny houses zijn individuele minihuisjes. De gemiddelde oppervlakte is ongeveer 25m².

Minder geschikt voor de stad 

De minihuisjes zijn moeilijk in te passen in een stedelijke context. De individuele huisjes zijn wel compact, maar allemaal vrijstaand.

Ze zijn dus energetisch minder interessant én nemen meer ruimte in dan een vergelijkbare woonoppervlakte in een compactere bouwvorm. Zoals rijhuizen en stapelwoningen.

Verplichte omgevingsvergunning 

Voor het bouwen van losstaande containerwoningen of het plaatsen van mini-huisjes in de tuin is een omgevingsvergunning nodig. Ook als de oppervlakte kleiner is dan 40 m².

Die aanvraag moet getoetst worden aan de toepasselijke stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften, alsook aan de goede ruimtelijke ordening.

Op basis waarvan wordt beslist of je een vergunning krijgt?

  1. Het perceel waarop je de tiny house wilt plaatsen moet geschikt zijn voor wonen volgens:
    • het bestemmingsplan (gewestplan, het bijzonder plan van aanleg of het ruimtelijk uitvoeringsplan)
    • eventuele verkavelingsvergunning
  2. De woning en de ligging moet voldoen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de provinciale verordeningen en het Algemeen Bouwreglement Stad Gent.
  3. Tot slot moet alles in overeenstemming zijn met de 'goede ruimtelijke ordening'. 

Voor meer informatie of vragen hierover, kunnen burgers terecht bij de Balie Bouwen.

Wat met de EPB energienormen? 

De EPB energie-eisen zijn niet van toepassing op alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² (Energiebesluit art. 9.1.22).

Als het modulair gebouw uit meerdere containers bestaat, die samen een vloeroppervlakte van meer dan 50 m² hebben, is er wél een EPB-plicht.

Is domiciliëring mogelijk? 

Permanente bewoning (en dus domiciliëring) is enkel mogelijk wanneer een tiny house voldoet aan alle stedenbouwkundige vereisten. Wil je je tiny house verhuren, moet het ook voldoen aan de woningkwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen. In de praktijk zal een tiny house niet zo gemakkelijk voldoen aan deze normen, aangezien de Vlaamse Codex Wonen bijvoorbeeld ook voorschrijft hoe groot een woning minimaal moet zijn.

Daarnaast moet je rekening houden met het feit dat tiny houses die geplaatst worden op een perceel waar al een andere woning staat (bijvoorbeeld in de tuin van een woning) hetzelfde adres hebben als deze woning. Zowel de bewoners van de tiny house als van de andere woning zullen bij een domiciliëring als één gezin geregistreerd staan. 

  • Voor vragen en meer informatie over domiciliëring, kunnen burgers terecht bij Dienst Burgerzaken.
  • Voor meer informatie over de woningkwaliteitsnormen, kunnen burgers terecht bij Dienst Toezicht

 

Voor meer informatie en advies kan je ook altijd terecht bij de Woonwijzer in je buurt. We werken op afspraak. Je kan zelf je afspraak online inboeken. Maak je liever telefonisch een afspraak? Dan kan je tijdens de openingsuren bellen naar het nummer 09 266 76 40 of mailen naar wonen@stad.gent