Studentenverenigingen

Wie en wat zijn de voordelen voor erkende studentenverenigingen in Gent en hoe leidt het doopdecreet studentendopen in goede banen?

Studentenverenigingen in Gent

Nieuw in Gent en op zoek naar nieuwe vrienden of leuke activiteiten om te doen? Dan kan je je aansluiten bij een studentenvereniging. In Gent zijn er meer dan 140 actief en ze zijn heel divers: volgens je studierichting, regio of interesse! 

Erkenning als studentenvereniging

Als je studentenvereniging erkend is door jouw hoger onderwijsinstelling, dan wordt ze automatisch erkend door de Stad Gent. Je hoeft daarvoor geen afzonderlijke aanvraag te doen. Als jouw studentenvereniging nog niet erkend is door de hoger onderwijsinstelling, dien je eerst een aanvraag in via jouw universiteit of hogeschool.

Studentenverenigingen die geen erkenning kunnen krijgen via deze weg (omdat hun leden of activiteiten niet gericht zijn tot één hogeschool of universiteit) kunnen via dit formulier een erkenning aanvragen bij Stad Gent.

Sta je op de lijst van erkende konventen, studentenverenigingen en -raden? Een erkenning bij de Stad Gent brengt heel wat voordelen mee, zoals:

  • Gratis uitleendiensten
  • Vrijstelling van belasting voor privaat gebruik van de openbare weg
  • Korting bij de huur van een zaal
  • Gratis bijstand van de brandweer bij organisatie van niet-commerciële evenementen: advies, controlebezoeken, brandwacht en brandbewaking
  • Ontlenen wisselbekers en veegmateriaal bij IVAGO

> Reglement tot erkenning van konventen, studentenverenigingen en studentenraden

Doopdecreet 2022-2023

Eén van de eerste activiteiten van het academiejaar is de studentendoop. Als grootste studentenstad van Vlaanderen probeert de Stad Gent deze studentikoze traditie een plaats te geven in de stad en in goede banen te leiden via het doopdecreet.

Dit doopdecreet wordt jaarlijks goedgekeurd op het studentenoverleg in juni, na evaluatie in december. 

Stad Gent gaat met de studenten in dialoog over het doopdecreet. Op initiatief van de studenten zelf werd een werkgroep opgericht die de tijd en ruimte neemt om het doopdecreet en de huidige werking van dopen nog grondiger onder de loep te nemen en de doopcultuur te bespreken en open te benaderen ter voorbereiding van volgend academiejaar.

Weet jij wat wel en niet mag tijdens een doop?