Reglement tot erkenning van konventen, studentenverenigingen en -raden

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 20 maart 2017
Datum van bekendmaking
woensdag 22 maart 2017

Beschrijving

De Stad Gent wenst over te gaan tot erkenning van het konvent, de studentenvereniging of -raad als blijk van appreciatie voor deze vereniging en haar maatschappelijk belang, en omdat ze een bijdrage levert aan de missie en doelstellingen die de Stad Gent vooropstelt.

De Stad Gent wil vrijetijdsparticipatie van studenten verhogen en wil initiatieven van konventen, studentenverenigingen, of -raden ondersteunen. Bovendien wilt de Stad Gent inspraak en participatie door studenten bevorderen, hen de kans geven om hun stem te laten horen en actief deel te nemen aan de samenleving.