Voordelen voor verenigingen

Verenigingen krijgen in Gent heel wat voordelen. Hieronder vind je een overzicht.

Voordelig zalenverhuur

Verenigingen kunnen gebruik maken van verschillende zalen van Stad Gent. Erkende en betoelaagde verenigingen krijgen vaak een voordeliger tarief. Ben je op zoek naar een geschikte zaal voor jouw evenement? Bekijk dan het overzicht van zalen die verhuurd worden door de Stad Gent.

Voordelig ontlenen van materiaal

Stad Gent, Sport Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen stellen heel wat materiaal ter beschikking van verenigingen. Heb je materiaal nodig voor een activiteit? Contacteer een van de uitleendiensten.

Subsidies voor bepaalde activiteiten

Als je aan de nodige voorwaarden voldoet, kan je vereniging in aanmerking komen voor subsidies bij het organiseren van bepaalde activiteiten.

Gratis werkplek in een buurtsecretariaat

Ben je op zoek naar een geschikte werkplek voor jouw vereniging? Dan kan je gratis gebruik maken van een buurtsecretariaat.

Vrijwilligerspunt

Is jouw vereniging op zoek naar vrijwilligers of naar informatie over vrijwilligerswerk? Dan kan je terecht op het Vrijwilligerspunt van de Stad Gent.

Ondersteuning door de brandweer bij evenementen

Organiseert jouw erkende of betoelaagde vereniging een niet-commercieel evenement, dan kan je gratis beroep doen op de brandweer voor adviesverlening, controlebezoeken, brandwacht en brandbewaking. Meer info vind je in het retributiereglement van de brandweer.

Voordelen bij IVAGO

Wil je meer te weten komen over afval? Dan kan je met jouw vereniging een bezoek brengen aan de verbrandingsinstallatie van IVAGO. Je kan ook bij IVAGO terecht voor het ontlenen van wisselbekers en veegmateriaal.

Tot slot kunnen erkende culturele, sport-, of jeugdverenigingen hun afval met een speciale toegangskaart net als gewone huisgezinnen afleveren op een van de zeven recyclageparken of laten ophalen aan huis.

Wil je meer te weten komen over de voordelen? Neem dan een kijkje op de website van Ivago.

Gratis inname openbare weg

Erkende verenigingen krijgen een vrijstelling van belasting voor privaat gebruik van de openbare weg. Dit is bepaald in het belastingreglement op het privaat gebruik van de openbare weg.

Sectorspecifieke voordelen

Naast deze algemene voordelen, zijn er voor sommige sectoren ook sectorspecifieke voordelen.