Buurtsecretariaten Gent

Op zoek naar een werkplek voor je vereniging of bewonersgroep? Vraag gebruik van een buurtsecretariaat aan.

Corona-update, 6 januari 2021

Zolang de huidige coronamaatregelen gelden, is het vrije gebruik van de buurtsecretariaten (Sluizeken -Tolhuis - Ham, Rabot - Blaisantvest, of Macharius-Heirnis-Scheldeoord) niet toegelaten. 

Heb je als bewonersgroep of vereniging al een goedkeuring om van een buurtsecretariaat gebruik te maken? En wil je toch in deze periode van corona het buurtsecretariaat gebruiken? Neem dan contact met het lokale buurtwerk (zie verder) om te bekijken onder welke voorwaarden dit kan (op afspraak, met mondmasker ...). 

Ben je als bewonersgroep of vereniging geïnteresseerd om in de toekomst gebruik van een buurtsecretariaat te maken? Je kan ondertussen een aanvraag (zie verder) indienen. Let wel: je aanvraag wordt pas behandeld, zodra het vrije gebruik van de buurtsecretariaten opnieuw toegelaten wordt. 

 

Wat is een een buurtsecretariaat?

Een buurtsecretariaat is een gezamenlijk te gebruiken werkplek voor verenigingen en bewonersgroepen die actief zijn in Gent. Je kunt er dagelijks terecht om administratief of voorbereidend werk te doen.

Dit is gratis. Als je aanvraag goedgekeurd is, hoef je een gebruik van het buurtsecretariaat niet op voorhand te reserveren (let wel: dit geldt niet zolang de huidige coronamaatregelen gelden). 

In het buurtsecretariaat kun je ook waardevolle contacten leggen met leden van andere verenigingen of bewonersgroepen.

Waar vind je buurtsecretariaten?

Meer weten over de Gentse buurtsecretariaten?