Dienst Ontmoeten en Verbinden - Openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Wat doen we?

De Dienst Ontmoeten en Verbinden versterkt de samenhang tussen bewoners in de Gentse buurten, vooral waar die niet spontaan ontstaat. Samen met bewoners en wijkpartners weven onze teams aan het sociaal weefsel.

We zien de diversiteit van onze stad als een meerwaarde maar ook een uitdaging op vlak van samenleven. We willen bewoners dan ook ondersteunen om vanuit respect voor ieders eigenheid en identiteit, op zoek te gaan naar wat hen verbindt. We stimuleren hen om engagement op te nemen voor hun buurt en voor elkaar.

Voor wie?

De Dienst Ontmoeten en Verbinden is er voor heel Gent en voor alle Gentenaars. Iedereen ongeacht gender, etnisch-culturele achtergrond, socio-economische positie, levensbeschouwing, seksuele voorkeur, leeftijd, enz. kan bij ons terecht.

Vrijwilliger worden?
Wil je vrijwilliger worden bij de dienst Ontmoeten en verbinden? Lees meer op Vrijwilligerspunt Gent

Hoe doen we dat?

We zetten eigen trajecten op om de sociale cohesie te versterken zodat:
  • de bewoners meer mensen leren kennen in de buurt en zo hun netwerk verruimen
  • de netwerken in de buurt sterker met elkaar verbonden zijn
  • de bewoners vaker vanuit gelijkwaardigheid met elkaar in dialoog gaan over het samenleven in de buurt
  • de bewoners zich meer thuis voelen in de wijk, een sterker buurtgevoel hebben
  • We ondersteunen bewonersinitiatieven in de buurten bv. via Samen aan Zetbuurtsecretariaten, Leefstraten
  • We creëren en versterken wijkplaatsen waar mensen en groepen in de wijk elkaar ontmoeten bv. Open Huizen, buurtcentra, Kaffie is Kaffie, Bazaar Rabot, tijdelijke invulling Meibloemsite …

Stefan Van Hove, directeur

Locatie