sportkamp-6451.jpg

Praktische informatie over sportcursussen

Meer weten over de sportcursussen in Gent? Lees meer over de organisatie van de cursussen, benodigdheden, reservelijst en veel meer.

Schrijf je in voor een sportcursus

Sportcursussen jeugd

Ben je 17 jaar of jonger? Dan kan je deelnemen aan onze jeugdcursussen. Dit zijn halfjaarlijkse reeksen, bijvoorbeeld zwemmen, multimove, badminton en tennis. Er is een reeks van september tot en met januari en een reeks van februari tot en met juni. Deze cursussen zijn hoofdzakelijk op initiatie gericht. Heb je eenmaal de smaak van een bepaalde sport te pakken, dan helpen wij jou bij het zoeken naar een geschikte sportclub. Elke halfjaarlijkse cursusreeks (van september tot en met januari en van februari tot en met juni) bestaat uit minimum 15 lessen.

  Sportcursussen volwassenen

  Vanaf 18 jaar kun je deelnemen aan onze cursussen voor volwassenen.

  • Halfjaarlijkse cursussen: van september tot en met januari en van februari tot en met juni (bv. zwemmen, badminton, tennis). Deze cursussen zijn hoofdzakelijk op initiatie gericht. Heb je eenmaal het sportvirus te pakken, dan helpen wij je bij het zoeken naar een geschikte sportclub.
    
  • Jaarcursussen: van september tot en met juni (easy fitmix, fitmix, aquagym-aquajogging). Dit zijn blijf-fit cursussen. 
    
  • Elke jaarlijkse cursusreeks (van september tot en met juni) bestaat uit minimum 30 lessen.
  • Deelnemen aan de cursussen easy fitmix (rustig tempo) en fitmix (onderhoudend) kan op twee manieren:
   1. Je schrijft vooraf in: je inschrijving geldt voor een volledig schooljaar, je bent zeker van je plaats en je hebt voorrang op de deelnemers met een sportkaart. Je inschrijving geldt voor één bepaalde cursus op één welbepaalde dag.
   2. Je neemt deel met een sportkaart (10 beurten): je kan zappen en proeven van verschillende sporten, het is ideaal als je wisselende werkuren hebt, je kan verschillende keren per week deelnemen, je kaart wordt enkel afgestempeld op het moment dat je deelneemt.

   Voor aquagym-aquajogging kun je enkel vooraf inschrijven (voor een volledig schooljaar). We voorzien wel nog 3 instapmomenten, indien het maximum aantal deelnemers niet bereikt is:
   - vanaf 15 november aan ¾ van de inschrijvingsprijs;
   - vanaf 1 februari aan ½ van de inschrijvingsprijs;
   - vanaf 17 april aan ¼ van de inschrijvingsprijs.

   Ben je zwanger en wil je graag in het water bewegen? Dan kunnen we de cursus aquagym aanbevelen. Kies desgewenst één van bovenstaande instapmomenten.

  • Wat betekent de code bij mijn cursus?
   • Voorbeeld 22CF419:   22 = het jaar 2022  |  CF = Cursussen Februari  |  419 = het vervolgnummer waarbij de 4 slaat op een jeugdcursus (vervolgnummers die starten met een 1, 2, 3 of 4 zijn jeugdcursussen, vervolgnummers die starten met een 5 zijn volwassenen cursussen).
   • Gebruik de code van de cursus bij elk contact met de Sportdienst.

  Tarieven

  • De prijs van de cursussen vind je op de overzichtspagina per cursus.
  • Een sportkaart voor 10 lessen van 1 uur kost:
   • niet-Gentenaar van 26 tot 65 jaar: €64,50
   • Gentenaar van 26 tot 65 jaar: €45
   • niet-Gentenaar tot en met 25 jaar, niet-Gentenaar vanaf 65 jaar: €59
   • Gentenaar tot en met 25 jaar en vanaf 65 jaar,
    studenten aan een Gentse hoger onderwijsinstelling tot en met 25 jaar, Groep Gent en Sodigent: €41
   • Inwoner regio Gent met UiTPAS aan kansentarief: €9
  • Kinderen met een ‘gedeeld verblijf’ waarvan 1 adres in Gent valt, krijgen het Gentse tarief bij sportcursussen. Neem hiervoor contact op met de Sportdienst.
  • UiTPAS: Kijk op Voordelig sporten met de UiTPAS voor meer info over hoe inschrijven voor sportcursussen aan UiTPAS met kansentarief en wekelijks kan je 1 punt sparen in de sportaccommodaties. 

  Betaling: online of per factuur

  • Schrijf je online in?
   • Dan kan je je cursus meteen betalen met een betaal- of kredietkaart via de webshop en ben je definitief ingeschreven.
   • Of je vinkt de optie 'Betaal per factuur' aan. Dan ontvang je een bevestiging per e-mail en volgt een factuur per post. Bekijk ook de algemene info in onze sporttarieven over facturen en betaling.
  • Schrijf je telefonisch, per mail of ter plaatse in?
   • Dan ontvang je een factuur per post als bevestiging.
   • Betaal je factuur binnen de 14 dagen en verzeker zo je plaats(en).
   • Kinderen uit hetzelfde gezin krijgen 1 factuur per adres.
  • Geef je nieuw adres door aan de Sportdienst als je verhuisd bent.

  Ziekte/afwezigheid

  • Kun je een keertje niet naar de les komen? Verwittig de lesgever dan de les vooraf. Weet je het pas last-minute? Dan hoef je niet te verwittigen.
  • Ben je ziek? Dan ben je niet welkom op de les. Je hoeft de Sportdienst niet te verwittigen.
  • Kun je enkele keren niet naar de les komen of ben je langdurig afwezig/ziek? Verwittig de lesgever en ook de Sportdienst.

  Annulatie cursus door jou of de Sportdienst 

  Wil je een sportcursus annuleren en een mogelijke terugbetaling ontvangen? Doe dan een aanvraag via dit invulformulier.
  Voorwaarden bij een betaalde cursus 

   Medische gegevens

   • Contacteer de Sportdienst als jij of je kind medische en/of aangepaste zorg vereist.
   • Spreek zeker de lesgever aan bij de start van het cursus.

   Personen met een beperking

   • De Sportdienst organiseert aangepaste G-zwemcursussen voor kinderen van 6 tot 12 jaar met een lichte tot matige verstandelijke beperking, die nog niet kunnen zwemmen. Dit zijn halfjaarlijkse reeksen. De lessen duren telkens een halfuurtje en vinden plaats in zwembad Rooigem. We voorzien 1 lesgever per deelnemer.
    Deze cursus is volzet. Bij interesse, laat je op de wachtlijst plaatsen via
    sportdienst@stad.gent.
   • Personen met een beperking kunnen ook deelnemen aan de andere cursussen, maar bespreek dit vóór de start van de inschrijvingen met de Sportdienst. Zo kunnen we gepaste begeleiding voorzien.
   • Noodzakelijke begeleiders van personen met een beperking worden gratis toegelaten tot de cursus.

   Infomailing/infobrief

   • Alle deelnemers ontvangen in de week voorafgaand aan de start van de cursus een mail met praktische informatie over de cursus en de regels en richtlijnen in verband met corona.
   • Heb je geen mailadres? Dan ontvang je deze info via de post.

   Reservelijst

   • Voor elke cursus zijn er een aantal reserveplaatsen op de wachtlijst.
   • De Sportdienst contacteert je zodra er een beschikbare plaats is.

    Tijdens de sportcursus

    Start lessen en begeleiding activiteiten 

    We verwachten je de eerste les 10 minuten voor het aanvangsuur van de cursus. De Sportdienst garandeert een kwaliteitsvolle begeleiding door het aanstellen en bijscholen van een eigen gemotiveerd lesgeversteam.

    Vervoer

    Stad Gent stimuleert duurzame verplaatsingen. Daarom moedigen we iedereen aan te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te komen.

    Benodigdheden

    • Sportieve kledij 
    • Indoor sportschoenen met schone zolen die geen sporen nalaten op de sportvloer
    • Handdoek 
    • Flesje water
    • Specifieke benodigdheden staan vermeld bij de cursus zelf
    • Verloren voorwerpen? Neem hiervoor best contact met de accommodatie zelf.

     Verzekering 

     Hoe zit het met de verzekering?

     • Als deelnemer ben je verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen door activiteiten uit het programma (terugbetaling volgens het RIZIV-barema).
     • Ook ongevallen op weg van en naar de activiteit zijn verzekerd. Persoonlijke bezittingen (kledij, brillen, gsm's, uurwerken, juwelen…) zijn niet verzekerd, ook niet tegen diefstal.

     Wat bij een ongeval?

     • Vraag aan de lesgever een formulier ‘aangifte van ongeval’ en laat deel A invullen door de lesgever.
     • Laat het geneeskundig getuigschrift (deel C) invullen door de geneesheer.
     • Stuur het ingevulde formulier zo snel mogelijk op naar de Sportdienst.
     • Vergeet niet een kleefbriefje van het ziekenfonds op deel B van het formulier te bevestigen en je handtekening te plaatsen. De Sportdienst vervolledigt het formulier en stuurt dit door naar de verzekeringsinstelling.
     • Ga met de doktersgetuigschriften naar je mutualiteit en meld dat het om een sportongeval gaat. De mutualiteit maakt dan een attest op voor de verzekering.
     • Je krijgt vervolgens van de verzekeringsinstelling een dossiernummer toegewezen, waarna alle verdere communicatie rechtstreeks met hen kan gebeuren. Verzamel tot dan alle gemaakte onkosten.

     Hoe blijf ik op de hoogte van de sportactiviteiten van de Sportdienst?

     Wil je weten wat er reilt en zeilt in de Gentse sportwereld?

     Na de sportcursus