sportkamp-6451.jpg

Praktische informatie over sportcursussen

Meer weten over de sportcursussen in Gent? Lees meer over de organisatie van de cursussen, benodigdheden, reservelijst en veel meer.

Voor de sportcursus

 

Tijdens de sportcursus

 

Verzekering, attesten, UiTPAS, annulatie

 

Na de sportcursus

 

Voor de sportcursus

Sportcursussen jeugd

Ben je 17 jaar of jonger? Dan kan je deelnemen aan onze jeugdcursussen. Dit zijn halfjaarlijkse reeksen, bijvoorbeeld zwemmen, multimove, badminton en tennis. Er is een reeks van september tot en met januari en een reeks van februari tot en met juni. Deze cursussen zijn hoofdzakelijk op initiatie gericht. Heb je eenmaal de smaak van een bepaalde sport te pakken, dan helpen wij jou bij het zoeken naar een geschikte sportclub.

Sportcursussen volwassenen

Vanaf 18 jaar kun je deelnemen aan onze cursussen voor volwassenen.

 • Halfjaarlijkse cursussen: van september tot en met januari en van februari tot en met juni (bv. zwemmen, badminton, tennis). Deze cursussen zijn hoofdzakelijk op initiatie gericht. Heb je eenmaal het sportvirus te pakken, dan helpen wij je bij het zoeken naar een geschikte sportclub.
 • Jaarcursussen: van september tot en met juni (bv. aquagym-aquajogging, fitmix, sportmix). Dit zijn blijf-fit cursussen. Deelnemen aan de jaarcursussen kan op twee manieren:
  • Vooraf inschrijven (voor een volledig schooljaar) + mogelijkheid tot instappen tijdens schooljaar aan verminderd tarief: aquagym-aquajogging. Door corona is het momenteel niet mogelijk om in te stappen tijdens het schooljaar.

  • Vooraf inschrijven of deelname met sportkaart (10 beurtenkaart): easy fitmix (rustig tempo), fitmix (onderhoudend) en sportmix (diverse sporten). Door corona is het tijdelijk niet mogelijk om met een sportkaart te komen sporten. De geldigheidsduur van je sportkaart wordt steeds met een half jaar verlengd zolang je ze niet kan gebruiken door Corona.

Programma blijf-fit cursussen 2020 - 2021

Cursus Dag Uur Locatie
Easy fitmix maandag 14.00-15.00 Wolfput
Fitmix maandag 19.00-20.00 Rooigem
  dinsdag 20.00-21.00 Bourgoyen
  dinsdag 21.00-22.00 Bourgoyen
  dinsdag 14.30-15.30 Neptunus
  woensdag 20.00-21.00 Driebeek
  woensdag 21.00-22.00 Driebeek
  donderdag 18.00-19.00 Rozebroeken
  donderdag 19.00-20.00 Rozebroeken
  donderdag 20.00-21.00 Keiskant
Sportmix donderdag 21.00-22.00 Keiskant

Tarieven

 • De prijs van de cursussen vind je in de overzichtspagina.
  Bekijk ook de algemene info rond onze sporttarieven.
 • Kinderen met een ‘gedeeld verblijf’ waarvan 1 adres in Gent valt, krijgen het Gentse tarief bij sportcursussen. Neem hiervoor contact op met de Sportdienst.

Betaling

 • Nieuw! Online betalen.
  Betaal je cursus met een betaal- of kredietkaart via de webshop en bevestig zo je deelname(s).
 • Of je kan later betalen via een betalingsuitnodiging per post. Betaal deze binnen de 14 dagen en verzeker zo je plaats(en).

Aantal lessen

De Sportdienst garandeert dat:

 • Elke halfjaarlijkse cursusreeks (van september tot en met januari en van februari tot en met juni) bestaat uit minimum 15 lessen.
 • Elke jaarlijkse cursusreeks (van september tot en met juni) bestaat uit minimum 30 lessen.

Reservelijst

 • Voor elke cursus zijn er een aantal reserveplaatsen op de wachtlijst.
 • De Sportdienst contacteert je zodra er een beschikbare plaats is.

Medische gegevens

 • Contacteer de Sportdienst indien jij of je kind medische en/of aangepaste zorg vereist.
 • Spreek zeker de lesgever aan bij de start van het cursus.

Personen met een beperking

 • De Sportdienst organiseert aangepaste G-cursussen voor sporters met een beperking.
 • Personen met een beperking kunnen ook deelnemen aan de andere cursussen, maar bespreek dit vóór de start van de inschrijvingen met de Sportdienst. Zo kunnen we gepaste begeleiding voorzien.
 • Noodzakelijke begeleiders van personen met een beperking worden gratis toegelaten tot de cursus.

Tijdens de sportcursus

Start lessen

We verwachten je de eerste les 10 minuten voor het aanvangsuur van de cursus.

Vervoer

Stad Gent stimuleert duurzame verplaatsingen. Daarom moedigen we iedereen aan te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te komen

Benodigdheden

 • Sportieve kledij 
 • Indoor sportschoenen (zonder zwarte zolen)
 • Handdoek 
 • Flesje water
 • Specifieke benodigdheden staan vermeld bij de cursus zelf

Begeleiding activiteiten

 • De sportdienst garandeert een kwaliteitsvolle begeleiding door het aanstellen en bijscholen van een eigen gemotiveerd lesgeversteam.

 

Verzekering, attesten, UiTPAS, annulatie

Hoe zit het met de verzekering?

 • Als deelnemer ben je verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen door activiteiten uit het programma (terugbetaling volgens het RIZIV-barema).
 • Ook ongevallen op weg van en naar de activiteit zijn verzekerd. Persoonlijke bezittingen (kledij, brillen, gsm's, uurwerken, juwelen…) zijn niet verzekerd, ook niet tegen diefstal.

Wat bij een ongeval?

 • Vraag aan de lesgever een formulier ‘aangifte van ongeval’ en laat deel A invullen door de lesgever.
 • Laat het geneeskundig getuigschrift (deel C) invullen door de geneesheer.
 • Stuur het ingevulde formulier zo snel mogelijk op naar de Sportdienst.
 • Vergeet niet een kleefbriefje van het ziekenfonds op deel B van het formulier te bevestigen en je handtekening te plaatsen. De Sportdienst vervolledigt het formulier en stuurt dit door naar de verzekeringsinstelling.
 • Ga met de doktersgetuigschriften naar je mutualiteit en meld dat het om een sportongeval gaat. De mutualiteit maakt dan een attest op voor de verzekering.
 • Je krijgt vervolgens van de verzekeringsinstelling een dossiernummer toegewezen, waarna alle verdere communicatie rechtstreeks met hen kan gebeuren. Verzamel tot dan alle gemaakte onkosten.

Attest deelname mutualiteit

 • Bij sommige mutualiteiten of werkgevers kun je een financiële tussenkomst krijgen voor een deelname aan een sportcursus.

Fiscaal attest

 • Je krijgt een belastingvermindering voor de kosten die je maakt voor de opvang van je kinderen, jonger dan 12 jaar.
 • De Sportdienst verstuurt automatisch 1 keer per jaar een fiscaal attest voor het voorafgaand jaar naar het adres van het kind.

UiTPAS

Annulatie door jou of de Sportdienst

Vraag je annulering voor een sportactiviteit aan via het invulformulier.

 

Tijdstip van annulering Als jij zelf annuleert Als de Sportdienst annuleert
Vóór aanvang van de cursus Volledige terugbetaling van de prijs min 8 euro administratiekosten Volledige terugbetaling 
Na aanvang van de cursus tot en met 15 november

Jaarlijkse cursus/lessenreeks: terugbetaling van 3/4 van de prijs min 8 euro administratiekosten

Halfjaarlijkse cursus/lessenreeks van september t/m januari: terugbetaling van de helft van de prijs min 8 euro administratiekosten

Jaarlijkse cursus/lessenreeks: volledige terugbetaling

Halfjaarlijkse cursus/lessenreeks van september t/m januari: volledige terugbetaling

Na 15 november tot en met 1 februari

Jaarlijkse cursus/lessenreeks: terugbetaling van de helft  van de prijs min 8 euro administratiekosten

Halfjaarlijkse cursus/lessenreeks: geen terugbetaling

Jaarlijkse cursus/lessenreeks: terugbetaling van 3/4 van de prijs

Halfjaarlijkse cursus/lessenreeks: terugbetaling van de helft van de prijs

Na 1 februari tot en met 15 april

Jaarlijkse cursus/lessenreeks: terugbetaling van 1/4 van de prijs min 8 euro administratiekosten

Halfjaarlijkse cursus/lessenreeks van februari t/m juni: terugbetaling van de helft van de prijs min 8 euro administratiekosten

Jaarlijkse cursus/lessenreeks: terugbetaling van de helft van de prijs

Halfjaarlijkse cursus/lessenreeks van februari t/m juni: volledige terugbetaling

Na 15 april Geen terugbetaling

Jaarlijkse cursus/lessenreeks: terugbetaling van 1/4 van de prijs

Halfjaarlijkse cursus/lessenreeks: terugbetaling van de helft van de prijs

Lees alle voorwaarden in het retributiereglement voor sportactiviteiten.

  Na de sportcursus

  Blijf op de hoogte

  Wil je weten wat er reilt en zeilt in de Gentse sportwereld?