Grens­over­schrij­dend gedrag in de sport

Zit je met vragen over grensoverschrijdend gedrag in de sport? Contacteer een AanspreekPersoon Integriteit van de Sportdienst.

228073-sportclub-f7a2da-original-1477315489.jpg

Waar gaat het over?

Sporten is doorgaans een positieve ervaring. Toch merken we soms grensoverschrijdend gedrag in de sport, gedrag waarbij je het gevoel hebt dat je integriteit in het gedrang komt.

Bij de Sportdienst zijn vier medewerkers opgeleid tot AanspreekPersoon Integriteit in de sport (API’s).

Je kan met hen contact opnemen als je het gevoel hebt slachtoffer te zijn van grensoverschrijdend gedrag, al dan niet van seksuele aard.

Sportfederaties of sommige sportclubs hebben een eigen aanspreekpersoon (vraag er naar via je sportclub). Voor activiteiten die niet onder een federatie of een club vallen of indien de melder liever contact opneemt met de stad, zijn er de aanspreekpersonen van de stad.
 

Wat kan de aanspreekpersoon integriteit voor je doen?

De aanspreekpersoon integriteit:

o luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller (zonder de rol van hulpverlener op te nemen);

 o toont voldoende empathie, geeft de melder het gevoel dat er geluisterd wordt en stelt het verhaal niet in vraag;

o vormt zich een beeld van de situatie en maakt een inschatting  van de feiten in overleg met een intern team of met de hulp van ICES, of moet de Club API helpen om die inschatting te maken;

o probeert in te schatten welke stappen noodzakelijk zijn;

o stemt af met betrokkenen welke stappen ze willen zetten;

o volgt op in samenspraak met een eventuele federatie- of club API;

o respecteert de regels rond discretieplicht;

o respecteert de meldingsplicht.

(bron: Sport Vlaanderen)

Wie kan de aanspreekpersoon integriteit inschakelen?

Sporters, trainers, ouders, gebruikers van sportinfrastructuur, clubmedewerkers, … kortom: iedereen die binnen de sport grensoverschrijdend gedrag ondervindt.

Hoe contact opnemen?

Maak een afspraak! We luisteren naar je verhaal en bekijken samen de volgende stappen.

Als dat voor jou belangrijk is, dan geven we je de keuze een afspraak te maken met een man of een vrouw.