banner traject middenveld

Traject middenveld

Het traject middenveld is de weg die de Stad Gent en sociale middenveldorganisaties samen afleggen om hun relatie te versterken.

Wat?

Stad Gent wil samen met het lokale sociaal middenveld onderzoeken hoe de verhouding tussen lokale overheid en het middenveld, en de verhouding tussen de organisaties onderling, beter georganiseerd kan worden. Sociale middenveldorganisaties zijn immers nauw verweven met de samenleving. Ze steunen vaak op vrijwilligerswerk en hebben een sterke band met hun doelgroepen. Een krachtig en kritisch middenveld is daarom belangrijk voor de stad in het algemeen en de lokale overheid in het bijzonder.

Sociaal middenveld?

Dit zijn alle organisaties en initiatieven (feitelijke verenigingen, burgerinitiatieven, e.d.) die het welzijn en de gelijke kansen van kwetsbare burgers in Gent mee trachten te bevorderen door ontmoeting te organiseren, basiswerk te verrichten, belangen te behartigen of emanciperend te werken, telkens voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Doel?

We willen op een transparante manier tot een gedragen visie komen over de samenwerking tussen de stad en het middenveld en het middenveld onderling. Op basis van die visie willen we de samenwerking verbeteren en versterken.

Een participatief onderzoek als eerste stap

Van mei 2020 tot en met februari 2021 liet Stad Gent een participatief praktijkonderzoek uitvoeren door de universiteiten van Gent, Antwerpen en Leuven over hoe de samenwerking tussen de lokale overheid en het sociaal middenveld en tussen de organisaties onderling beter georganiseerd kan worden. Vertrekkende van de aanbevelingen uit dit onderzoek stelde Stad Gent zes werkpistes voorop.

Zes werven

Stad Gent werkt de komende jaren op zes werven om het middenveld te versterken en gradueel te kunnen inspelen op de noden:

  1. Basiswerk financieel versterken
  2. Advies en begeleiding voor startende en bestaande organisaties
  3. Participatie van etnisch-culturele minderheden
  4. Middenveldparlement en overlegstructuren
  5. Stadsgebouwen en -infrastructuur voor het sociale middenveld
  6. Interne stadsorganisatie

Eerste werf: basiswerk financieel versterken

In totaal voorziet de stad 750.000 euro extra om basiswerk financieel te versterken. Stad Gent organiseerde in mei 2021 inspraakmomenten waar vertegenwoordigers van Gentse middenveldorganisaties in debat gingen over de prioriteiten bij de verdeling van de extra middelen.

Op zaterdag 26 juni 2021 lichtten schepen Astrid De Bruycker en schepen Rudy Coddens in een open webinar de beleidslijnen over de waaier aan ondersteuningsmogelijkheden toe.

Herbekijk de webinar
Klik hier om de webinar (opnieuw) te bekijken. De introductie start pas op 11 minuten 20 seconden. 

Nog vragen?
Stel je vraag via samenwerking.middenveld@stad.gent of telefonisch op 09 267 03 00.

Beleidslijnen traject middenveld

Download hier de presentatie van zaterdag 26 juni 2021 over het financieel versterken van basiswerk door schepen Astrid De Bruycker en schepen Rudy Coddens.

klik hier PPTX (2.91 MB)

tijdslijn

Wat voorafging

Mei 2020 tot en met februari 2021

27 Maart 2021

27 maart 2021

7 en 8 mei 2021

26 juni 2021