Project Zwijntjesbos

Het Zwijntjesbos in Zwijnaarde richten we verder in als een avontuurlijke speelplek en bufferbos aan de rand van het Parkbos.

planten speelbos Zwijnaarde - Foto Mark Lebegge

Project in ’t kort

In voorbereiding
Zwijnaarde

Het Parkbos, een van de groenpolen aan de rand van Gent, telt al enkele mooie oude bossen. Daarrond planten we er nieuwe aan. Een paar daarvan worden ingericht als speelbos. Het Zwijntjesbos in Zwijnaarde is er een van en ligt tussen de Kelderijstraat, Mattestede, Heerweg Zuid en de E17. Het wordt in totaal 17,5 hectare groot. De buurtbewoners mochten mee beslissen over de naam: ‘Zwijntjesbos’ kwam als meest populaire naam uit de bus.

Het project in vogelvlucht

Het Zwijntjesbos is bijna volledig aangelegd en groeit nu (spontaan) verder uit tot een avontuurlijke speelplek voor kinderen en een bufferbos langs de E17.

De afgelopen jaren hebben scholen, pasgeboren Gentenaartjes (geboortebossen), plaatselijke verenigingen, … er heel wat bomen en struiken aangeplant. Het Zwijntjesbos kan nu verder uitgroeien tot een vrij gesloten bos.

Het gebied kreeg ook  een geboortemonument en heel wat speelelementen in natuurlijke materialen,  onverharde wandelpaden, een interactief kleuterpad en een voedselbos. Verspreid in het bos vind je ook al een deel van het Parkbosinfrastructuur en -meubilair  zoals zit- en picknickbanken.

Naast bos (ongeveer 11 hectare) vind je in het Zwijntjesbos ook bloemrijk grasland en stroken met struiken die door hun bloei en vruchten veel insecten zoals vlinders en hommels aantrekken. Die zijn belangrijk voor de rijkdom aan planten en dieren in het Zwijntjesbos want een rijk insectenleven trekt ook andere dieren aan zoals vogels, zoogdieren en amfibieën.

Plan van het Zwijntjesbos

Bekijk hier het plan van het Zwijntjesbos 

Natuurbeheerplan Zwijntjesbos

Voor het Zwijntjesbos heeft de Groendienst een ontwerp-natuurbeheerplan opgesteld. Dit is een toekomstplan waarin wordt beschreven hoe we het Zwijntjesbos verder gaan inrichten en op welke manier we de komende 24 jaar o.a. het onderhoud, de bos- en natuurontwikkeling, … gaan aanpakken. Een natuurbeheerplan zorgt ervoor dat het beheer van bos en natuur zo georganiseerd wordt dat de biodiversiteit alle kansen krijgt

Om buurtbewoners en geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren over het natuurbeheerplan, organiseerde de Stad Gent, op donderdag 8 september 2022, een begeleide infowandeling . Tijdens de wandeling gaven collega’s van de Groendienst en het studiebureau toelichtingen over de belangrijkste punten van het natuurbeheerplan. 

Van 8 september tot 8 oktober 2022 kon iedereen suggesties en opmerkingen geven op het ontwerp natuurbeheerplan.

Het beheerplan is goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos en is geldig voor 24 jaar.

tijdslijn

Timing

Plantdag geboortebos 2018

Plaatsen houten afsluitingen + maaien nieuwe paden

Opening kleuterparcours

Plaatsing geboortebosmonument 2018 - 2019 - 2020

Plantdag geboortebos 2019 en 2020: ca 2600 planten

Aanleg speelinfrastructuur en aangehoogd hoofdpad na goedkeuring omgevingsvergunning

Aanplanten voedselboszone

Opmaak beheerplan Zwijntjesbos

Sluiten van een domeinconcessie met vzw Voedselbos

Plaatsen 1ste deel Parkbosinfrastructuur en -meubilair

Infowandeling en consultatieronde beheerplan Zwijntjesbos

Goedkeuring beheerplan Zwijntjesbos

Plaatsen 2de deel Parkbosinfrastructuur en - meubilair

Locatie