Omstaan­der­trai­nin­gen leren personeel NMBS en De Lijn omgaan met ongewenst gedrag

Tijdens drie gratis sessies van de Stad hebben zo'n vijftig medewerkers van NMBS en De Lijn geleerd hoe om te gaan met ongewenst gedrag.

 

Tijdens drie gratis omstaandertrainingen van de Stad Gent hebben zo’n vijftig personeelsleden van De Lijn en NMBS geleerd hoe ze kunnen omgaan met ongewenst gedrag. De Lijn en NMBS bekijken nu of ze dergelijke trainingen in hun opleidingen kunnen integreren.

Tijdens een ‘omstaandertraining’ leer je hoe je gepast kan reageren als je slachtoffer of getuige bent van racisme, seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Al meer dan 2.000 mensen hebben intussen zo'n gratis training van de Stad Gent gevolgd. Niet alleen stadsmedewerkers, maar ook individuele Gentenaars, horecapersoneel, schoolpersoneel en leerlingen. En nu dus ook personeel van De Lijn en NMBS.

In totaal volgde een 50-tal werknemers een van de drie gratis omstaandertrainingen, van treinbegeleiders, treinbestuurders en buschauffeurs tot medewerkers van Securail. Ze konden zelf voorbeelden aanbrengen, die dan ook werden besproken. De evaluatie was positief, deelnemers gaven aan de training ‘bijzonder nuttig te vinden voor hun werkpakket’.

We kregen bijvoorbeeld tips die je gemakkelijk kan gebruiken om een conflict snel te ontzenuwen. Elke situatie is anders, maar je staat ervan te kijken hoe je met een eenvoudige vraag mensen kan afleiden.

Maarten Van Berkel, mobiliteitsgids NMBS

Wat ik vooral onthouden heb na de training is dat niets doen eigenlijk geen optie is. De training leert je wat je allemaal kan doen om het op te nemen voor de getroffen persoon en om zo de situatie om te buigen.

Bart Van Der Beken, teamcoach De Lijn

Gent is de eerste stad die inzet op gratis omstaandertrainingen om te reageren op racisme en discriminatie en dat in zoveel mogelijk sectoren. Het zijn sessies van anderhalf uur gegeven door Amal, het Gentse Agentschap voor Inburgering en Integratie. Naar aanleiding van het Safer Cities-onderzoek werd met de Taskforce Grensoverschrijdend Gedrag het idee concreet om ook in de sector van het openbaar vervoer omstaandertrainingen te organiseren.

We blijven de strijd tegen grens­over­schrij­dend gedrag voeren. Gent speelt opnieuw een voor­trek­kers­rol door de ver­voers­maat­schap­pij­en te betrekken. Alleen samen kunnen we dit verwerpelijke gedrag uit de wereld helpen.

Mathias De Clercq, burgemeester

Het personeel van de ver­voers­maat­schap­pij­en is vaak getuige en helaas ook slachtoffer van ongewenst gedrag. De omstaan­der­trai­ning helpt hen om gepast te reageren. Samen kunnen we een krachtig signaal geven dat we haatspraak en intimidatie niet tolereren.

Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen