Versterkte aanpak tegen seksuele intimidatie na rapport Plan International

Het rapport bevat cijfers en aanbevelingen over seksuele intimidatie op straat. Een speciale taskforce gaat daar nu mee aan de slag.

Enkele jongeren hebben vandaag, op zaterdag 29 januari 2022, hun Safer Cities-rapport aan het Gentse stadsbestuur overhandigd. Het rapport van Plan International België bevat cijfers en aanbevelingen over seksuele intimidatie in de publieke ruimte. Een speciale taskforce gaat nu met de bevindingen aan de slag.

Bevindingen

Via het online platform 'Safer Cities' verzamelde Plan International België tussen februari en augustus 2021 in totaal 1.035 getuigenissen van Gentenaars en in het bijzonder Gentse jongeren over seksuele intimidatie op het openbaar domein. Uit het rapport blijkt nu dat geen enkele plaats van het probleem is vrijgesteld. Wel gebeurde meer dan 56 procent van de gemelde incidenten op straat, 11 procent op het openbaar vervoer en 9 procent in een bar, restaurant of concertgebouw. Meer dan 12 procent van de incidenten gebeurde op weg naar school.

Slachtoffer of getuige zijn van seksuele intimidatie heeft een ernstige impact. 4 op de 10 mensen die op het platform een getuigenis plaatsten, gaven aan dat het incident een fundamentele invloed had op hun bewegingsvrijheid. Bovendien kreeg 86 procent van de slachtoffers geen hulp van omstaanders. Tot slot zou volgens de meldingen en een eerdere enquête slechts 9 procent naar de politie stappen.

Aanbevelingen en taskforce

Samen met een groep Gentse jongeren (m, v, x) die als ambassadeurs optreden, stelt Plan International België nu enkele aanbevelingen voor. Die gaan van sensibilisatie en preventie tot vormingen en trainingen, het ondersteunen van scholen, het betrekken van jongeren bij de aanpak van het probleem, enzovoort.

Dankzij het Safer Cities project leren beleidsactoren ook het jon­ge­ren­per­spec­tief kennen. Dat is belangrijk want uiteindelijk zijn het de beleidsactoren die er mee voor gaan zorgen dat wij en de volgende generaties in een veilige samenleving kunnen leven. 

Helmut (21 jaar), jongere actief bij Plan International België

De Stad Gent gaat met de aanbevelingen aan de slag. Eerder werd al aangekondigd dat er een Taskforce Grensoverschrijdend Gedrag komt. Daarvoor is er intussen een coördinator aangesteld. De Taskforce zal zich ook over deze aanbevelingen buigen en gaat van start met het samenstellen van drie werkgroepen gelinkt aan een specifieke context: ontmoetingsplaatsen voor jongeren, nachtleven en openbaar vervoer.

De strijd tegen seksueel grens­over­schrij­dend gedrag is een strijd die we samen moeten voeren. Het stadsbestuur neemt deze problematiek heel ernstig en reikt de hand naar iedereen die zijn of haar bijdrage daartoe kan leveren. De getuigenissen, cijfers en aanbevelingen uit het Safer Cities-rapport geven ons extra munitie om verder een stadsbrede en doortastende aanpak te voeren tegen dit verwerpelijke gedrag. 

Mathias De Clercq, burgemeester 

Het rapport bewijst nog maar eens dat de houding van omstaanders cruciaal is. Daarom organiseert de Stad Gent nu al omstaanderstrainingen voor individuele Gentenaars, het stadspersoneel, de horeca, het onderwijsveld en jeugd- en sportorganisaties. Ook de gemeenteraadsleden volgen een training.

Ongestoord kunnen gaan en staan waar je wilt, om het even wanneer: dát moet de norm zijn. Op basis van de aanbevelingen van de jongeren zetten we extra acties op. We breiden onder andere de omstaan­der­trai­nin­gen uit naar de taxisector en het openbaar vervoer. Ik roep elke Gentenaar op om onze gratis omstaan­der­trai­ning te volgen, en zo krachtig en gepast te leren reageren tegen intimidatie en discriminatie. Zo verhogen we samen de dam tegen dit onaanvaardbaar gedrag.

Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen