Safer Cities: de strijd tegen seksuele intimidatie

Plan International en de Stad Gent werken in het Safer Cities project samen in de strijd tegen seksuele intimidatie.

Over Safer Cities Gent

Safer Cities is een internationaal programma van Plan International waarbij jongeren de strijd aangaan met seksuele intimidatie in hun stad. Gent is na Antwerpen, Brussel en Charleroi de vierde Belgische stad die actief meewerkt aan dit project. 

Stad Gent werkte in 2021 een jaar lang samen met Plan International. Op een online platform konden Gentenaars aanduiden waar ze slachtoffer of getuige waren van seksuele intimidatie. Parallel liep ook een traject met Gentse jongeren die als ambassadeur van Plan International optraden. Deze groep jongeren kwam verschillende keren samen om te praten over de thema’s gender, gendergelijkheid, seksuele intimidatie en participatie in de stad. Ze voerden zelf ook campagne en maakten een sensibiliseringsvideo om het probleem van seksuele intimidatie aan te kaarten.

Rapport met aanbevelingen en taskforce

Via het online platform verzamelde Plan International in totaal 1.035 getuigenissen van Gentenaars. Het jongerenteam en experten gingen aan de slag met die data en formuleerden in het rapport Safer Cities Gent heel concrete aanbevelingen aan het stadsbestuur. Die gaan van sensibilisatie en preventie tot vormingen en trainingen, het ondersteunen van scholen, het betrekken van jongeren bij de aanpak van het probleem, enzovoort.

De Stad Gent gaat met de aanbevelingen aan de slag. Eerder werd al aangekondigd dat er een Taskforce Grensoverschrijdend Gedrag komt. Daarvoor is er intussen een coördinator aangesteld. De Taskforce zal zich ook over deze aanbevelingen buigen en gaat van start met het samenstellen van drie werkgroepen gelinkt aan een specifieke context: ontmoetingsplaatsen voor jongeren, nachtleven en openbaar vervoer.

Het belang van omstaanders

Het rapport bewijst nog maar eens dat de houding van omstaanders cruciaal is. Daarom organiseert de Stad Gent nu al omstaanderstrainingen voor individuele Gentenaars, het stadspersoneel, de horeca, het onderwijsveld en jeugd- en sportorganisaties. Ook de gemeenteraadsleden volgen een training.

 

Aanleiding onderzoek Safer Cities

In het najaar van 2019 kreeg de Stad Gent diverse meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Stad startte daarom een overleg op met alle betrokken actoren (Stad Gent, Politie Gent, UGent, Sensoa,…) om het probleem nog beter te kunnen aanpakken. De integrale en geïntegreerde aanpak van actuele veiligheidsproblemen is bovendien één van de strategische doelstellingen binnen het huidige bestuur.

De belangrijkste conclusie van deze werkgroep was dat seksueel grensoverschrijdend gedrag in Gent ondergerapporteerd werd en er een gebrek was aan recent onderzoek rond het thema. Daarom ging Stad Gent op zoek naar een geschikte partner, met als resultaat de samenwerking met Safer Cities in 2021.