Omstaandertrainingen

Stad Gent biedt omstaandertrainingen aan om gepast te leren reageren op racisme en discriminatie.

Reageren kan je leren

Iedereen is wel al eens getuige geweest van ongewenst gedrag. Denk aan pesten, (seksuele) intimidatie, beledigen, kleineren, discrimineren etc.

Het is vaak best moeilijk om te reageren, niet alleen als slachtoffer, maar ook als getuige. Meestal wil je wel reageren, maar zijn er heel wat drempels. Je durft misschien niet. Of je wil niet de eerste zijn die er iets van zegt. Of je bent bang dat anderen vinden dat je overdrijft. 

Stad Gent biedt omstaandertrainingen aan en werkt daarvoor samen met The Active Bystander Training Company en IN-Gent vzw, het lokaal agentschap voor inburgering en integratie. 

Wat kan je verwachten van de training?

De opleiding speelt in op verschillende contexten (werk, nachtleven, ..) en verschillende vormen (racistische uitspraken, seksuele intimidatie,... ) van grensoverschrijdend gedrag.

In het eerste deel onderzoeken we waarom mensen vaak wegkijken en niets doen. In het tweede deel reiken we vier strategieën aan om te reageren en dus een actieve omstaander te worden. Je kan casussen voorleggen die we dan inoefenen met de verschillende strategieën.

De training is gratis en duurt 1 uur en 30 minuten. 

 

Voor wie, wanneer en hoe inschrijven?