Fase 1 Lente- en Zomerplan klaar: meer spreiding, meer sanitair en speelse acties

Bezoekers worden naar alternatieve plekken geleid, er komen extra vuilnisbakken en sanitair, en Covitesse6 organiseert speelse acties.

De Stad Gent heeft de eerste fase van haar Lente- en Zomerplan klaar, voor de periode tot aan de opening van de horeca. De Stad moedigt bezoekers aan om alternatieve plekken te ontdekken, ook komen er extra vuilnisbakken en sanitaire containers. Covitesse6 organiseert speelse acties om mensen op de regels te wijzen.

Met het mooie weer in zicht werkt de Stad Gent aan een Lente- en Zomerplan om de verwachte drukte op het openbaar domein op te vangen én de positieve sfeer te behouden. Het plan is opgedeeld in 3 fasen: de eerste fase behelst de binnenstad en loopt tot aan de heropstart van de horeca (mogelijk op 1 mei). De tweede fase loopt van de paasvakantie tot na de zomer en omvat de groenzones, recreatiegebieden en sportinfrastructuur. De derde fase omvat de binnenstad vanaf de heropstart van de horeca tot na de zomer.

De eerste fase is nu klaar en bevat maatregelen om bezoekers door te verwijzen naar alternatieve plekken, om afval onder controle te houden en het publiek sanitair te optimaliseren. De politie blijft waken over de naleving van de maatregelen.

Met ons Lente- en Zomerplan bereiden we ons voor op toenemende drukte op ons openbaar domein. De boodschap is duidelijk: wees welkom, maar vermijd te drukke plekken. We zullen bezoekers aan onze stad op een typisch Gentse manier motiveren om alternatieve plaatsen op te zoeken.

Mathias De Clercq, burgemeester

Doorverwijzen naar alternatieve plekken

Tijdens de paasvakantie, op woensdag en in het weekend zet de Stad Gent informatiecoaches en gemeenschapswachten in om bezoekers van drukke plaatsen op een warme manier door te verwijzen naar alternatieve plekken. De Stad Gent zal als experiment ook twee stedelijke pleinen (Sint-Michielsplein en Sint-Baafsplein) aantrekkelijker maken met zitelementen. Aan het Spaans Kasteelplein komt een speelcontainer. De 'Walk Local'-wandelingen van Visit Gent en Puur Gent worden extra in de kijker gezet.

Minder afval

Het toenemende gebruik van het openbaar domein betekent ook meer afval. Ivago zorgde al voor extra vuilnisbakken en extra avond- en weekendploegen. Nu starten de Stad Gent en Ivago ook een sensibiliseringscampagne. In samenwerking met Mooimakers komen er tags om mensen te motiveren hun afval op te ruimen of terug mee te nemen. Wie toch afval achterlaat, wordt daarop aangesproken. Op het Sint-Pietersplein zal er opruimmateriaal beschikbaar zijn.

Optimalisering publiek sanitair

Het publiek sanitair wordt intensiever gebruikt, zoals aan Sint-Michiels, de Stadshal, Reep, Krook, het AC zuid en het Sint-Pietersplein. Dat er ook publiek sanitair is aan het Veerleplein, de Beestenmarkt, Ottogracht en Raadskelder wordt extra in de verf gezet.

Op het Sint-Pietersplein staat al mobiel sanitair, ook in de Gentbrugse Meersen, het Keizerspark en aan het Houtdok komt een sanitaire container. Ter vervanging van het gesloten publiek sanitair in parking Vrijdagmarkt komt er bovengronds mobiel sanitair. De Stad Gent houdt het gebruik in het oog en stuurt het aantal poetsbeurten bij wanneer nodig.

Covitesse6 wijst op speelse manier op coronarichtlijnen

Omdat het belangrijk blijft de coronaregels goed na te leven, zet de Stad Gent extra in op informeren en sensibiliseren. Dat gebeurt onder meer door onvoorspelbare acties van Covitesse6, die bezoekers op een speelse en coronaveilige manier zullen aanmoedigen om de richtlijnen te volgen. Die acties staan vanaf de paasvakantie op het programma op de as Gras- en Korenlei, Stadshal/Green, Maaseikplein en Reep.