Departement Financiën Stad Gent en OCMW - Openingsuren en adressen

Contacten

Bijkomende informatie

De collega's van het Departement Financiën van de Stad Gent en OCMW Gent houden de inkomsten en uitgaven in de gaten zodat de financiën in evenwicht blijven. 

Budgetbeheer van de Stad Gent en OCMW Gent

Meerjarenplan

Elke legislatuur stellen we een planning op van het beleid en de financiën voor 6 jaar, uitgewerkt in:
•    Een strategische nota: welke doelstellingen we willen behalen?
•    Een financiële nota: hoe behouden we een financieel evenwicht?
Tweemaal per jaar toetsen we de financiën aan de huidige realiteit en passen we de budgetten aan indien nodig.
Bekijk het meerjarenplan 2020-2025.
 
Jaarrekening

Elk jaar stellen we ook een financieel jaarverslag op. Dat bevat onder andere:
•    De exploitatierekening of het ‘huishoudbudget’: wat waren alle inkomsten en uitgaven van het jaar?
•    De autofinancieringsmarge: wat blijft er over nadat alle verplichte uitgaven zijn betaald? 
•    Een beleidsevaluatie: wat hebben we gerealiseerd afgelopen jaar?
Bekijk de meest recente jaarrekeningen.
 

Stadsbelastingen innen

Ontdek alles over de stadsbelastingen in Gent:
•    Bekijk het overzicht.
•    Lees hoe je je digitale aangifte invult.
•    Vind een antwoord op veelgestelde vragen zoals hoe je een kopie aanvraagt van je aanslagbiljet of een overzicht van je belastingschuld.

Heb je een andere vraag? Stel je vraag aan de collega's van Stadsbelastingen.
 

Betalingen controleren

Betalen aan de Stad

De Stad aanvaardt verschillende betaalmogelijkheden, afhankelijk van hoe je je product of dienst aankoopt. Bekijk alle betaalopties.
 
Ontvangen van de Stad

Factureren aan de Stad verloopt volledig elektronisch. Sinds 1 mei 2023 aanvaarden we enkel nog e-facturen. Lees hoe je een e-factuur opmaakt en verzendt.

Locatie