Stads­be­las­tin­gen Gent

Bekijk alle info over belastingen in Gent: aangifte digitaal invullen, belastingreglementen raadplegen, kopie van je aanslagbiljet opvragen.

Aangifte en aanslagbiljet, wat is het verschil?

Een aangifte is een verklaring van de belastingplichtige waarmee wij de verschuldigde belasting kunnen berekenen of een eventuele vrijstelling kunnen toekennen. Je krijgt deze jaarlijks toegestuurd of je kan er zelf één aanvragen. 

Nadat wij jouw aangifte ontvangen en gecontroleerd hebben, berekenen wij de belastingen. Daarna versturen we een ‘aanslagbiljet’. Daarin kan je het bedrag lezen dat je moet betalen.

Wat als ik...