Stadsbelastingen - Stad Gent - Openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Wij kunnen je niet helpen met vragen over je personenbelasting en onroerende voorheffing. Hiervoor dien je de FOD Financiën te contacteren.
Dit kan telefonisch via 0257 257 57 of 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse Overheid. Of surf naar de contactpagina.

Bezwaren tegen stedelijke belastingen kan je schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen, Dienst Belastingen (cel bezwaarschriften), Botermarkt 1, 9000 Gent of online indienen.

Bereikbaarheid

Door werken aan het AC Zuid is de ingang tijdelijk via het EGW gebouw (de oude bibliotheek, links van AC Zuid).

Locatie