Meerjarenplan 2020-2025

Met het meerjarenplan werkt de Stad Gent haar bestuursakkoord uit. Lees en ontdek het inhoudelijk en financieel overzicht.

Het strategisch meerjarenplan is de uitwerking van het bestuursakkoord dat de vier meerderheidspartijen – OpenVLD, Groen, Vooruit en CD&V – hebben afgesloten begin deze legislatuur. In het akkoord staat dat de nieuwe coalitie Gent met ambitie en durf wil besturen. Ambitie om als stad voorop te lopen in verschillende beleidsdomeinen. Durf om moedige keuzes te maken voor de uitdagingen die op ons afkomen.

Aanpassing meerjarenplan - budgetwijziging 2023

Hier vind je de meest recente versie van het meerjarenplan van Stad Gent. Tweemaal per jaar passen we als lokale overheid onze budgetten aan, aan de realiteit: dat gebeurt met een budgetopmaak (dec 22) en met een budgetwijziging (juni 23). 

De inflatie en (grondstof)prijzen blijven hoog. We vangen deze op door in onze investeringsportfolio 54 miljoen euro extra te voorzien. We pakken ook een aantal actuele uitdagingen in onze stad aan, zoals de garantie op steun aan kwetsbare Gentenaars, ondersteuning op de werkvloer bij Dienst Kinderopvang en in het onderwijs, de inzet van infocoaches in de Overpoortbuurt, we investeren meer in de kwaliteit van stadsgebouwen en in cyber security.

De financiële situatie van de Stad Gent blijft in evenwicht en er is een bufferbedrag in het budget van 10 miljoen euro voor onvoorziene kosten. 

Ontdek het aangepaste meerjarenplan

Aanpassingen meerjarenplan 2020-2025 (gepubliceerd op 28 juni 2023) PDF (9.11 MB)

Gent is een fiere stad waar mensen graag wonen, werken en genieten. Een stad die ademt en laat ademen. Iedereen is er even veel anders en even veel Gentenaar. Kinderen krijgen hier ruimte om te groeien. Mensen krijgen de kans om hun talenten te ontplooien. In Gent ondernemen en experimenteren we. Met de blik gericht op de wereld.
Wij creëren de stad samen. En maken voor de volgende generaties de omslag naar een nog beter Gent.

Missie voor Gent

Traject en thema's van het meerjarenplan 2020-2025

Aan de basis van het meerjarenplan 2020-2025 ligt een grondig debat en een doordacht traject. Hieruit vloeien 20 strategische doelstellingen voort om Gent voor te bereiden op de toekomst. Die doelstellingen worden gebundeld onder 4 thema’s:

Voor het eerst volgt de strategische en financiële planning deze inhoudelijke keuzes. Met andere woorden: we zijn afgestapt van een ‘boekhoudlogica’ en gaan voor een inhoudelijke, transparante aanpak. Het resultaat mag gezien worden. De komende 6 jaar investeert het stadsbestuur een recordbedrag van 630 miljoen euro in de stad en de Gentenaars. Het investeringsvolume ligt aan de start bijna 30% hoger dan in de vorige legislatuur. In totaal beschikt de Stad Gent over een budget van om en bij het miljard euro per jaar. De stadsfinanciën zijn gezond en in evenwicht. Het tarief van de personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven gelijk.

Het grote budget dat werd vrijgemaakt voor investeringen is hoognodig. Gent groeit en de stedelijke uitdagingen groeien mee. Tegen 2025 zijn we naar schatting met 272.000 Gentenaars, ruim 10.000 meer dan nu. Dat vraagt om nieuwe woningen, scholen, jobs, extra dienstverlening en nieuwe antwoorden op de grote sociale noden en stedelijke uitdagingen.

Om de vele ambities te vertalen naar een financieel meerjarenplan zijn moedige keuzes gemaakt. Efficiëntie en optimalisatie in de eigen stadsorganisatie spelen een belangrijke rol. Daarnaast is de betere inning van inkomsten een belangrijk element, net als de hervorming en de gerichte verhoging van bepaalde belastingen in functie van beleidskeuzes. Tot slot zijn er enkele beslissingen van de Vlaamse overheid met een positieve budgettaire impact, waarvan de belangrijkste de tussenkomst in de pensioenlasten van stadspersoneel is.

Ook in de ‘verbonden rechtspersonen’ van de Stad - de ‘satellieten’ Farys, District09, IVAGO en het AGB Kunst en Design - wordt extra geïnvesteerd. Tegelijkertijd wordt ook van hen een rationaliseringsoefening verwacht. Het staat hen vrij hoe die te realiseren, en bovendien wordt het bespaarde bedrag opnieuw geïnvesteerd in nieuw beleid.

Het Gentse schepencollege kiest er dus voor sterk te blijven investeren. Het investeringsvolume van netto 630 miljoen euro ligt aan de start bijna 30% hoger dan in de vorige legislatuur. Voor alle duidelijkheid: we doen dat op eigen kracht. Ook vanuit Vlaanderen en Europa verwachten we nog investeringsmiddelen in de vorm van subsidies. We zijn trots, net als de volledige ploeg, dat we dat hebben kunnen realiseren. Het is de grootste investering ooit in de stad en de Gentenaars.

Aanpassingen meerjarenplan 2020-2025

Budgetopmaak 2023

Budgetwijziging 2022

Budgetopmaak 2022

Budgetwijziging 2021

Budgetopmaak 2021