Hoe kan ik betalen?

Betalen aan de Stad Gent en OCMW, AG Kunsten en Design, AG Erfgoed, SVK Gent, Politiezone Gent en Hulpverleningszone Gent. Bekijk de opties.

De Stad biedt verschillende betaalopties. Welke methode voor jou beschikbaar is hangt af van wat je wilt betalen en waar.

Betaling van een betaalbericht

Een betalingsuitnodiging betaal je via een overschrijving op het rekeningnummer vermeld op je betaalbericht (aanslagbiljet, parkeerbiljet, factuur, ...), herinnering of aanmaning.

Gestructureerde mededeling

Gebruik altijd de gestructureerde mededeling bij de betaling.

Deze gestructureerde mededeling staat vermeld op het betalingsbericht, en maakt de automatische verwerking van jouw betaling mogelijk. Hierdoor verzekeren wij een snelle bijwerking van jouw situatie.

Wat als je niet (tijdig) betaalt?

De standaard betaaltermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum of betalingsuitnodiging voor de meeste diensten en goederen.

 1. Als je niet betaalt voor de vervaldag van jouw schuld, krijg je een eerste herinnering.
 2. Bij gebrek aan betaling of reactie na deze herinnering volgt een aanmaning met een bijkomende kost van 25 euro. Deze bijkomende kost wordt enkel aangerekend indien deze is voorzien in het betrokken reglement.
 3. Als de betaling nog steeds uitblijft, dragen we jouw openstaande schuld over aan de gerechtsdeurwaarder.
  Let op: daar zijn gerechtsdeurwaarderkosten aan verbonden.

Wat als je je schuld niet kan betalen?

Heb je een openstaande schuld die je niet of niet in één keer kan betalen dan is een afbetalingsplan misschien wel de oplossing.

Contacteer hiervoor onmiddellijk bij ontvangst van de factuur of betalingsuitnodiging de op de brief vermelde betrokken dienst. Het is erg belangrijk dat je dit zo snel mogelijk doet. Zo vermijd je oplopende extra kosten.

Online aankoop van een product

Je betaalt online via het betreffende platform van je keuze bij de aanvraag van je product. Volg de betaalinstructies van je bank.

Betaling aan de balie

We moedigen elektronisch en contactloos betalen aan.

Foutieve betalingen aan de Stad Gent

Voorbeelden van een foutieve of verkeerde betaling

 • Je stortte tweemaal een bedrag of betaling aan de Stad Gent
 • Je stortte een bedrag aan de Stad Gent dat eigenlijk niet voor de Stad Gent bedoeld was
 • Er werd (automatisch) een foutief bedrag van jouw rekening gehaald door de Stad Gent (bijvoorbeeld een domiciliëring door de school van jouw kind)

Vraag meer info of een terugbetaling aan

Wil je meer info informatie rond een betaling aan de Stad Gent of wil een snelle en correcte terugbetaling aanvragen?

Mail je aanvraag en onderstaande gegevens door naar departementfinancien@stad.gent

 • Voornaam en familienaam
 • Adres
 • Details van het bedrag
 • Het rekeningnummer (IBAN) vanwaar je het geld hebt gestort
 • Het rekeningnummer van de Stad waarop je het geld hebt gestort
 • Datum van betaling
 • De (gestructureerde) mededeling van de betaling

Hou rekening met een terugbetalingsperiode van ongeveer 6 weken.