Leer­steun­cen­trum Pilar

Leersteuncentrum Pilar geeft begeleiding aan leerlingen met specifieke noden in het gewoon onderwijs, aan leerkrachten en aan schoolteams.

Leerkrachten geven les aan kleuters

Elk kind verdient de juiste soort ondersteuning op school, maar scholen in het gewoon onderwijs kunnen aan hun leerlingen niet altijd de zorg bieden die ze nodig hebben. Dat is waar het Stedelijk en Gemeentelijk Leersteuncentrum Pilar in bijspringt. 

Wat doet LSC Pilar?

 • Het Leersteuncentrum werkt aanpassingen op maat uit, in nauwe samenwerking met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) en de school. 
 • Daarbij ligt de focus niet enkel op de onderwijsbehoeften van het kind, maar ook op de noden van de leerkrachten en de school
 • Pilar helpt mee aan inclusie op school: iedereen, met of zonder beperking, telt. Zo krijgen alle kinderen maximale kansen in het gewoon onderwijs om hen vooruit te helpen in hun ontwikkeling.

Pilar fungeert als een externe partner van de school, naast het CLB en de Pedadogische begeleiding, met een gedeelde verantwoordelijkheid voor de leerlingbegeleiding binnen fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm. 

Team van professionals

Het Pilar-team is multidisciplinair samengesteld uit een 80-tal professionele leerondersteuners, verdeeld in kleinere regioteams. Elk team beschikt over leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, orthopedagogen, elk met hun eigen handicapspecifieke-, onderwijskundige-, inclusie- en coachingexpertise.

De teams begeleiden leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en bieden leersteun aan de leerling, de leerkracht en het schoolteam, met een duidelijk effect op de klasvloer. Ze werken ook samen met scholen buitengewoon onderwijs, welzijnsorganisaties en andere Leersteuncentra.

Leersteun in 5 stappen

Hoe vraag je leersteun aan bij het LSC Pilar? Bekijk alle stappen, van het eerste gesprek met ouders en het CLB tot het type leersteun en de evaluatie.

Bekijk het volledige leersteuntraject
 

Vormingstrajecten

Scholen waarbij leersteuntrajecten van een bepaald type frequent voorkomen, willen we versterken op klas- en schoolniveau via een schoolteamgericht vormingstraject. Zo biedt Pilar een aantal vormingstrajecten aan onderwijzend en ondersteunend personeel van scholen aan, zowel voor basisonderwijs als secundair. 

De vormingen worden gegeven door leerondersteuners met kennis en expertise van de doelgroep. Als aanvrager beslis je zelf wanneer de trajecten op je school kunnen doorgaan. Deze vormingen worden enkel gegeven voor scholen die bij ons zijn aangesloten.

Bekijk alle vormingstrajecten. Interesse? Vul het formulier in.

Wat je mag verwachten

 • Intakegesprek
 • Vorming schoolteam
 • Opvolging + implementatie met leerondersteuners

Wat we verwachten van jou

Engagement om uit de vorming een aantal bruikbare aspecten verder uit te werken en te implementeren binnen de basis- en uitbreiding van zorg op schoolniveau.

Stages

We stellen onze werking graag open voor laatstejaarsstudenten binnen opleidingen als orthopedagogiek, logo-en ergotherapie, pedagogie van het jonge kind …

We nemen je op de klas- en schoolvloer mee in boeiende en uitdagende inclusieverhalen waar heel wat leerkansen liggen in 

 • het toepassen en uitbreiden van handicap specifieke kennis en vaardigheden
 • communicatieve vaardigheden
 • handelingsgericht samenwerken, …

Daarnaast liggen in de interne samenwerking binnen ons team van leerondersteuners heel wat kansen 

 • om je vaardigheden in doelgericht en handelingsplanmatig werken te versterken
 • om te reflecteren over visie en persoonlijke groei in eigen sterktes en werkpunten in een professionele context.

Heb je na kennismaking met Leersteuncentrum Pilar via onze webpagina of facebook graag meer informatie of ben je geïnteresseerd om in ons team stage te lopen, laat het ons weten via het vernoemde mailadres. 

Ook opleidingsscholen met algemene vragen i.v.m. stages kunnen deze steeds via deze mailbox aan ons bezorgen. 

Heb je interesse in een stage bij Leersteuncentrum Pilar? 

Contact en info: Stage.LSCPilar@onderwijs.gent.be