Leersteuncentrum Pilar

 • Leersteuncentrum
  Pilar

  Welkom bij Leersteuncentrum Pilar! Het centrum geeft begeleiding aan leerlingen met specifieke noden in het gewoon onderwijs, aan de leerkrachten en aan het hele schoolteam.

 • Welkom bij Leersteuncentrum Pilar

  Het Leersteuncentrum geeft begeleiding aan leerlingen met specifieke noden in het gewoon onderwijs, aan de leerkrachten en aan het hele schoolteam.

Elk kind verdient de juiste soort ondersteuning op school, maar scholen in het gewoon onderwijs kunnen aan hun leerlingen niet altijd de zorg bieden die ze nodig hebben. Dat is waar het Stedelijk en Gemeentelijk Leersteuncentrum Pilar in bijspringt in Gent. 

 • We werken aanpassingen op maat uit, in nauwe samenwerking met het CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding) en de school.
 • We scheppen kansen om het kind vooruit te helpen in zijn ontwikkeling.
 • We versterken leerkrachten in het omgaan met de specifieke noden van het kind.
 • We zetten mee in op inclusie op school.

Meer over onze kernwaarden
 

Team van professionals

Het Pilar-team is een multidisciplinair samengesteld uit leerondersteuners: leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, orthopedagogen. Zij worden ingeschakeld in functie van de noden en ondersteuningsvragen van leerlingen en hun leerkrachten.

Ons team telt ongeveer 80 professionals met een ruime expertise en ervaring in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We bieden leersteun aan de leerling, de leerkracht en het schoolteam. De leersteun heeft steeds een effect op de klasvloer.
We werken in kleinere regioteams en elk team beschikt over handicapspecifieke-, onderwijskundige-, inclusie- en coachingexpertise. Binnen het team wordt kennis en ervaring gedeeld met elkaar en is er een ruim aanbod om zich te professionaliseren.
We werken ook samen met scholen buitengewoon onderwijs, het CLB, de pedagogische begeleidingsdienst, welzijnsorganisaties en andere Leersteuncentra.

Vraag leersteun aan

Leersteun in 5 stappen

Hoe vraag je leersteun aan bij het Leersteuncentrum Pilar? Bekijk alle stappen, van het eerste gesprek met ouders en CLB tot het type leersteun en de evaluatie.

Bekijk het volledig traject
 

Vormingstrajecten

Pilar biedt ook een aantal vormingstrajecten aan aan onderwijzend en ondersteunend personeel van scholen, zowel voor basisonderwijs als secundair. 

 • De vormingen worden gegeven door leerondersteuners met kennis en expertise van de doelgroep.
 • Als aanvrager beslis je zelf wanneer de trajecten op je school door kunnen gaan.

Interesse in een van de trajecten hieronder? Vul het online formulier in (minimum 2 maanden vooraf)

 • Escaperoom dyscalculie

  Zoek je op een speelse manier een weg in de wereld van dyscalculie. Met deze escaperoom helpen we je om meer inzicht en kennis te verkrijgen in de vaak (onzichtbare) drempels waar deze leerlingen dagelijks mee te maken krijgen. Je ervaart ook zelf hoe hulpmiddelen drempelverlagend kunnen werken.

   

  Basis en secundair
 • Als spelen een strijd wordt

  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat moeilijk gedrag op de speelplaats afneemt? Waar komt dit gedrag vandaan? Hoe gaan we hier als schoolteam mee om? En hoe kunnen we onszelf en elkaar versterken bij het zorgzaam toezicht doen? Een praktijkgericht vormingstraject met voldoende theoretische bagage op maat van je school.
   

  Basis
 • Inleefparcours STOS

  Spraak- en taalontwikkelingsstoornis is de meest voorkomende, maar minst bekende ontwikkelingsstoornis. In het STOS-inleefparcours willen wij jullie door middel van het uitvoeren van opdrachten, laten voelen wat kinderen met STOS ervaren.

  Basis en secundair
 • Inleefparcours DCD

  Dit parcours geeft je een beter zicht op de impact van DCD (lichte problemen hebben met het goed op elkaar afstemmen en coördineren van hun bewegingen) op de leerlingen én op de klas. Ervaar zelf hoe het voelt en krijg concrete tips.

  Basis en secundair
 • Aandacht en concentratie

  Hoe werken onze hersenen en wat kunnen we doen om de aandacht en concentratie van onze leerlingen te verhogen? We experimenteren met verschillende technieken en bekijken wat werkt voor jouw specifieke klas en schoolcontext.

  Basis en secundair
 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

  We dompelen je onder in het autistisch denken en voelen. Tijdens de inleefsessie kan je zelf aan de hand van concrete opdrachten ervaren hoe mensen met autisme de wereld beleven.

  Basis en secundair

Onze kernwaarden

Het Stedelijk en Gemeentelijk Leersteuncentrum Pilar Gent ondersteunt leerlingen, leerkrachten en schoolteams om kinderen met verhoogde zorgnoden maximale ontwikkelingskansen te geven in het gewoon onderwijs.  Deze leersteun kan zich situeren op leerling-, leerkracht of schoolniveau, afhankelijk van de noden. Het Pilar team ondersteunt alle types stoornissen en beperkingen

Inzetten op inclusie

Het Leersteuncentrum vertrekt altijd van de onderwijsbehoeften van het kind, maar er is ook aandacht voor de noden van de leerkrachten en de school. Op die manier helpt Pilar mee aan inclusie op school: iedereen, met of zonder beperking, telt. Zo krijgen alle kinderen maximale kansen in het gewoon onderwijs om hen vooruit te helpen in hun ontwikkeling.

Pilar fungeert als een externe partner van de school, naast het CLB en de Pedadogische begeleiding, met een gedeelde verantwoordelijkheid voor de leerlingbegeleiding binnen fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.