Leersteuncentrum Pilar - Openingsuren en adressen

Contacten

Bijkomende informatie


Het Stedelijk en Gemeentelijk Leersteuncentrum Pilar Gent ondersteunt leerlingen, leerkrachten en schoolteams om kinderen met verhoogde zorgnoden maximale ontwikkelingskansen te geven in het gewoon onderwijs.  Deze leersteun kan zich situeren op leerling-, leerkracht of schoolniveau, afhankelijk van de noden. Het Pilar team ondersteunt alle types stoornissen en beperkingen


Inzetten op inclusie

Het Leersteuncentrum vertrekt altijd van de onderwijsbehoeften van het kind, maar er is ook aandacht voor de noden van de leerkrachten en de school. Op die manier helpt Pilar mee aan inclusie op school: iedereen, met of zonder beperking, telt. Zo krijgen alle kinderen maximale kansen in het gewoon onderwijs om hen vooruit te helpen in hun ontwikkeling.

Pilar fungeert als een externe partner van de school, naast het CLB en de Pedadogische begeleiding, met een gedeelde verantwoordelijkheid voor de leerlingbegeleiding binnen fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm. 


Het Pilar-team

Het Pilar-team bestaat uit professionele leerondersteuners: leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, orthopedagogen enzovoort. Allemaal worden ingeschakeld in functie van de noden en ondersteuningsvragen van leerlingen en hun leerkrachten. 

Ons team telt ongeveer 80 professionals met een ruime expertise en ervaring in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We bieden leersteun aan de leerling, de leerkracht en het schoolteam. De leersteun heeft steeds een effect op de klasvloer.
We werken in kleinere regioteams en elk team beschikt over handicapspecifieke-, onderwijskundige-, inclusie- en coachingexpertise. Binnen het team wordt kennis en ervaring gedeeld met elkaar en is er een ruim aanbod om zich te professionaliseren.
We werken ook samen met scholen buitengewoon onderwijs, het CLB, de pedagogische begeleidingsdienst, welzijnsorganisaties en andere Leersteuncentra.
 

Locatie