Leersteun in 5 stappen

Hoe vraag je leersteun aan bij het Leersteuncentrum Pilar? Bekijk alle stappen, van het eerste gesprek met ouders en CLB tot de evaluatie.

Pilar leursteun stappen

Stap 1: Aanmelden bij het CLB

Als school ga je eerst in gesprek met de ouders en/of leerling over de bezorgdheden. Vervolgens vraag je toestemming aan de ouders om samen met hen en het CLB een handelingsgericht traject te starten:

 • Het CLB brengt in kaart wat de school al heeft ondernomen, wat werkt en wat niet werkt.
 • Eventueel gebeurt er diagnostiek (waar nodig door externen).
 • De onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en de school (en de ouders) worden in kaart gebracht.

Het CLB maakt vervolgens de verslagen op:      

 • een verslag Gemeenschappelijk Curriculum (GC): leersteun is voldoende en noodzakelijk om de leerling vorderingen te laten maken binnen het Gemeenschappelijk Curriculum.
 • een IAC-verslag: om de leerlingen vorderingen te laten maken binnen een individueel aangepast curriculum (IAC).
 • een OV4-verslag (enkel voor secundair onderwijs): de leerling volgt het gemeenschappelijk curriculum met aangepaste doelstellingen en leersteun.

Blijkt uit deze verslagen dat de basiszorg en verhoogde zorg (fase 0 en 1) ontoereikend voor een leerling en is leersteun van het Leersteuncentrum op fase 2 of 3 noodzakelijk is? Dan kan het leersteuntraject opgestart worden.

Stap 2: Welke leersteun is er nodig?

Leersteuncentrum Pilar biedt ondersteuning aan leerlingen met alle types stoornis of beperking:

 • Type Basisaanbod (licht verstandelijke beperking of leerstoornis)
 • Type 2 (verstandelijke beperking)
 • Type 3 (emotionele- of gedragsstoornis)
 • Type 4 (motorische moeilijkheden)
 • Type 6 (visus)
 • Type 7STOS (spraak- en taalontwikkelingsstoornissen)
 • Type 7 (auditief)
 • Type 9 (autismespectrumstoornissen)

Voor type 6 (visus) werkt Pilar samen met De Kade (Spermalie) en voor type 7 gehoor met DIVERGENT (secundair) en met De Kade (Basisonderwijs).

Het CLB bepaalt vanuit welk type de aanvraag tot leersteun gebeurt.

Meer over de soorten leersteun.

Stap 3: Meld de leerling online aan 

Als school kan je een leerling online aanmelden bij Leersteuncentrum Pilar:

Ouders kunnen hun kind zelf niet aanmelden. Een aanmelding doen kan gedurende het volledige schooljaar. Pilar voorziet een eerste contact binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de aanmelding.

Stap 4: Traject op maat

Samen met de leerkrachten, het schoolteam, de ouders, het CLB, de leerling en eventueel externe hulpverleners wordt een traject op maat uitgewerkt. Er worden samen doelen bepaald, waarna de leerondersteuner samen met de leerkracht en de school hiermee aan de slag gaat.

Stap 5: De evaluatie

Doelstellingen worden geëvalueerd en er wordt bepaald in welke mate de leerling, de leerkrachten en de school verder op weg kunnen met de aangereikte aanpassingen en hulpmiddelen.

Trajecten worden beperkt in tijd en intensiteit zodat nieuwe leersteunvragen kunnen opgenomen worden.

 • Individuele begeleiding aan de kinderen waar nodig
 • Coachen of ondersteunen van leerkrachten en/of schoolteams waar wenselijk.