Pedagogische Begeleiding Stedelijk Onderwijs Gent

De Pedagogische Begeleiding van het Stedelijk Onderwijs Gent (PBSOG) geeft ondersteuning, materiaal en vorming aan onderwijsmedewerkers.

Stedelijk Onderwijs Gent - vorming executieve functies

(H)erken executieve functies bij leerlingen

Wat zijn executieve functies? Waarom zou je daar aandacht aan besteden? En hoe doe je dat in je klas?

Schrijf je in

De Pedagogische Begeleiding van het Stedelijk Onderwijs Gent helpt schoolteams om onderwijskwaliteit te optimaliseren en elke leerling maximale ontwikkelingskansen te bieden.

Aanbod voor Stedelijk Onderwijs Gent

Binnen het Stedelijk Onderwijs Gent werkt de Pedagogische Begeleiding op verschillende niveaus. Voor de hele scholengemeenschap, voor een specifiek schoolteam of een bepaalde klasgroep, en op het niveau van de individuele leerkracht. Op elk niveau is er een aanbod in: 

  • Procesbegeleiding: maatwerk vanuit de noden en vragen, met betrokkenheid van alle actoren en over een langere looptijd. Omdat we volop geloven in de positieve impact van procesbegeleiding, krijgt elke school van Stedelijk Onderwijs Gent specifiek een of meerdere pedagogische begeleiders toegewezen. 
  • Materiaalontwikkeling: pedagogische begeleiders, maar ook leerkrachten en directies ontwikkelen en delen innovatieve materialen die een boost zijn voor de schoolontwikkeling en de klaswerking.
  • Startersbegeleiding: leerkrachten en zorgcoördinatoren die pas starten of een andere uitdaging aangaan, krijgen enkele jaren extra ondersteuning.
  • Vorming: afzonderlijke modules, lerende netwerken en andere formules voor leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies die zich willen verdiepen in een thema. Deze vormingen staan ook open voor professionals uit andere schoolnetten.    

Naar de visie en contactgegevens van Pedagogische Begeleiding

 

Aanbod voor alle scholen in Gent

De vormingen staan open voor Gentse scholen van alle netten. Professionaliseer je in thema's als bewegend leren, meertaligheid, e-inclusie en sociaal-emotioneel leren.