Wetgeving openingsuren kleinhandel

Gent is erkend als toeristisch centrum. Zo zijn handelaars vrijgesteld van de wettelijk verplichte rustdag en sluitingsuren.

Gent is erkend als toeristisch centrum. Deze erkenning werd op 17/01/2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt op 27/01/2022 in werking.

Wat betekent dat?

Hierdoor zijn de Gentse handelaars vrijgesteld van de wettelijk verplichte rustdag en sluitingsuren. De Stad Gent heeft echter via een politiereglement de sluitingsuren voor kleinhandel vastgelegd.

Sinds 20/12/2021 gelden voor kleinhandelaars (op het hele grondgebied van Gent: postcode 9000 t.e.m. 9052) volgende openingsuren:

  1. van ten vroegste 5u tot uiterlijk 22u (dit geldt ook voor private bureaus voor telecommunicatie)

  2. van ten vroegste 18u tot uiterlijk 7u in de nachtwinkels (5u tijdens de Gentse Feesten)

Afwijkingen op sluitingsuren

Wil je graag een afwijking (éénmalig, herhaaldelijk of periodiek) op de sluitingsuren? Dat kan via het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) via een gemotiveerde aanvraag. 

Nachtwinkels

Wil je graag een nachtwinkel openen? Vraag dan eerst een vestigingsvergunning aan. Lees in deze politieverordening de voorwaarden na waaraan de uitbating van een nachtwinkel (of privaat bureau voor telecommunicatie) gevestigd op het grondgebied van Gent moet voldoen.

Arbeidswetgeving

Gent is ook erkend als toeristisch centrum op vlak van arbeidswetgeving. Hierdoor kan je je personeel gedurende 39 zondagen (vrij en individueel te kiezen per personeelslid) per jaar tewerkstellen. Je kan dit nalezen in de Arbeidswet (artikel 14).

Shop-op zondagen en extra koopzondagen december 

De Stad Gent en PuurGent zullen consequent de maandelijkse koopzondag (de 1ste zondag van elke maand) promoten onder de noemer Shop-op zondag, aangevuld met de extra koopzondagen in december. Uitzonderingen in 2022 zijn de maanden januari en mei. Na een rondvraag bij de Gentse handelaars werd gekozen voor zondag 9 januari 2022 en zondag 8 mei 2022 als Shop-op zondag.