Poli­tie­re­gle­ment betreffende de sluitingsuren van klein­han­dels­za­ken

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 20 december 2021
Datum van bekendmaking
woensdag 22 december 2021

Beschrijving

Ingevolge de erkenning van Gent als toeristisch centrum conform artikel 17 van de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening stelt de Stad Gent bij wijze van dit politiereglement de openingsuren vast die de uitbaters van een kleinhandelszaak gelegen op het grondgebied van de Stad Gent dienen te respecteren.