Nooddorp voor Oekraïners in Oostakker

In 2023 opent een nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen in Oostakker. Lees alles over de timing, stand van zaken, aanpak en voorzieningen.

Vlaanderen bouwt in de Eikstraat in Oostakker een nooddorp voor een 600-tal Oekraïense vluchtelingen met het statuut van tijdelijk ontheemden. Het dorp zal bestaan uit een 200-tal woonunits.

De bouwfases

Het dorp wordt gebouwd in 2 fases: In de eerste fase komen een 50-tal woonunits van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Deze units zullen na het einde van het nooddorp gebruikt worden voor herhuisvesting van sociale huurders. De eerste woonunits zijn intussen geleverd

In de tweede fase, najaar 2023, worden een 150-tal woonunits aangekocht die nadien kunnen dienen voor studentenhuisvesting.

tijdslijn

Fase 1: eind 2022 - begin 2023

Nivelleringswerken en grondwerken

De nivelleringswerken en grondwerken voor de eerste fase van het nooddorp zijn achter de rug.

Het inplantingsplan voor fase 1 is opgemaakt

Voor de bouw van fase 1 stelde het Agentschap Facilitair Bedrijf een inplantingsplan op. Dit plan werd grondig bekeken en zowel de brandweer als verschillende stadsdiensten gaven een positief advies.

Zodra er meer informatie is over de woonunits voor fase 2 krijgt het plan een update.

Februari-april

De eerste woonunits zijn intussen op het terrein geplaatst. Deze woonunits zijn niet stapelbaar. De timing van de leveringen kan steeds wijzigen door weers- en andere omstandigheden. Alle updates vind je hier.

Eind april (onder voorbehoud)
Fase 2: najaar 2023

Oktober-november (onder voorbehoud)

Vanaf midden november (onder voorbehoud)

Het Agentschap Facilitair Bedrijf voorziet gestapelde woonunits (2 bouwlagen) die nadien kunnen dienen voor studentenhuisvesting. Zodra er meer info is over de woonunits (grootte en uitzicht) vind je hier het inplantingsplan. Voor de bouw van deze woonunits moet nog via een overheidsopdracht een firma aangeduid worden.

Door het flexibele bouwsysteem kan het nooddorp snel gebouwd worden en ook snel weer afgebroken. Het terrein wordt nadien in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Eind 2023 (onder voorbehoud)

De woonunits

De wooneenheden zijn kwalitatieve woonunits die voldoen aan de Vlaamse wooncode. Ze bestaan uit een living, keuken, slaapkamer en badkamer. Ze bieden dus de nodige privacy en voorzieningen zodat de Oekraïense bewoners voor zichzelf kunnen zorgen.

Naast de woonunits komen ook gemeenschappelijke polyvalente ruimtes die gebruikt kunnen worden voor workshops, onderwijs of andere activiteiten, was- en droogvoorzieningen en onthaalruimtes voor het OCMW. Er is ook speelruimte voor kinderen voorzien, zowel buiten als binnen.

Mobiliteit in functie van het nooddorp

 • Parkeren

  In het nooddorp is er geen parkeerplaats voor auto's. Weinig Oekraïense vluchtelingen zijn in Gent met de eigen wagen. Er wordt geschat op maximaal 40 wagens. Op 200 meter van het nooddorp kunnen ze parkeren in de Eikstraat (kant Gentstraat) en op de brug in de Gentstraat. Het Mobiliteitsbedrijf monitort de situatie en onderzoekt of dit voldoende is. 

  Openbaar vervoer

  In de omgeving van het nooddorp zijn er enkele bushaltes waar verschillende buslijnen halt houden. Voorlopig blijkt er voldoende frequentie in de buurt beschikbaar. Als er aanpassingen nodig zijn wordt dit besproken met De Lijn.

  Voetgangers en fietsers

  Er komt een fietsparking op het terrein en er worden ook een wandelpad aangelegd. Op de brug ter hoogte van de bushalte in de Gentstraat komt er een veilige oversteek voor voetgangers en fietsers en in de Eikstraat snelheidsremmende maatregelen.

Veelgestelde vragen

Aanpak en planning

Wonen en samenleven

Mobiliteit en verkeersveiligheid