Nooddorp voor Oekraïners in Oostakker

Er is een nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen in Oostakker. Lees alles over de aanpak en voorzieningen.

Er is in de Eikstraat in Oostakker een nooddorp voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. Vlaanderen bouwt het nooddorp in 2 fases en het zal uiteindelijk bestaan uit 200 woonunits.

De bouwfases

De eerste fase is afgerond: de eerste 50 woonunits in het nooddorp zijn allemaal toegewezen door het opvangteam van Stad Gent. Deze woonunits zijn eigendom van Wonen in Vlaanderen. De units zullen na het einde van het nooddorp gebruikt worden voor herhuisvesting van sociale huurders.

In september 2023 starten de voorbereidende werken van de tweede fase, om zo in het najaar 150 extra units te kunnen plaatsen voor 400 personen. Het Agentschap Wonen in Vlaanderen voorziet gestapelde woonunits (2 bouwlagen), die na het nooddorp een herbestemming zullen krijgen. Als alles volgens planning verloopt, worden de units begin 2024 in gebruik genomen.

tijdslijn

Fase 1: eind 2022 - midden 2023

Nivelleringswerken en grondwerken

Het inplantingsplan voor fase 1 is opgemaakt

Februari-maart

April-mei

Mei-juni

Juni-juli
Fase 2: september 2023 - begin 2024

Nivelleringswerken en grondwerken

Vanaf half september 2023 starten de grondwerken voor fase 2 van het nooddorp. Deze timing kan wijzigen door weers- en andere omstandigheden.

Het inplantingsplan voor fase 2 is opgemaakt

Voor de bouw van fase 2 maakte de aannemer in opdracht van Wonen in Vlaanderen een inplantingsplan van de woonunits op. Bekijk het inplantingsplan.

Vanaf half oktober (onder voorbehoud)

Wonen in Vlaanderen voorziet gestapelde woonunits (2 bouwlagen), die Vlaanderen na het nooddorp een herbestemming zal geven. 

Door het flexibele bouwsysteem kan het nooddorp snel gebouwd worden en ook snel weer afgebroken. Het terrein wordt nadien in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Begin 2024 (onder voorbehoud)

Beheer van het nooddorp

De Vlaamse overheid staat in voor het technisch beheer en heeft daarvoor een exploitant aangesteld. Die zorgt voor het administratief, financieel en technisch beheer van het nooddorp. Er is een conciërge en een permanentiedienst. 

Stad Gent bekijkt samen met de Vlaamse overheid wie in het nooddorp kan wonen en staat in voor het sociaal beheer. Dat houdt in dat we zorgen voor een aangenaam samenleven in het nooddorp en met de buurt. Ook organiseren we activiteiten om de bewoners samen te brengen. Twee consulenten zijn dagelijks aanwezig en gaan het gesprek aan met de bewoners. Voor de bewoners die cliënt zijn bij het OCMW is er iedere week een zittingsdag in het nooddorp; op afspraak kunnen ze een gesprek hebben met hun maatschappelijk werker.

Mobiliteit in functie van het nooddorp

 • Parkeren

  In het nooddorp is er geen parkeerplaats voor auto's. Weinig Oekraïense vluchtelingen zijn in Gent met de eigen wagen. Op 200 meter van het nooddorp kunnen ze parkeren in de Eikstraat (kant Gentstraat) en op de brug in de Gentstraat. Het Mobiliteitsbedrijf monitort de situatie en onderzoekt of dit voldoende is. 

  Openbaar vervoer

  In de omgeving van het nooddorp zijn er enkele bushaltes waar verschillende buslijnen halt houden. Voorlopig blijkt er voldoende frequentie in de buurt beschikbaar. Als er aanpassingen nodig zijn wordt dit besproken met De Lijn.

  Voetgangers en fietsers

  Er zijn fietshekjes aan de woonunits en er is ook een wandelpad aangelegd aan de achterzijde van het nooddorp. Dit pad loopt tot aan het begin van de Eikstraat en is alleen toegankelijk voor de bewoners van het nooddorpOp de brug aan de bushalte in de Gentstraat komt er een veilige oversteek voor voetgangers en fietsers en in de Eikstraat komen er verkeersremmers. Deze maatregelen zijn gepland voor eind 2023.

Veelgestelde vragen

Aanpak en planning

Wonen en samenleven

Mobiliteit en verkeersveiligheid