Samen aan Zet: Vraag een subsidie aan

Subsidie voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen.

Inhoud

Waarvoor kan je de subsidie aanvragen?

Drie soorten initiatieven komen in aanmerking voor de Samen aan Zet-subsidie:

 • CATEGORIE 1: klein- en grootschalige initiatieven die gericht zijn op ontmoeting; daarbij maken we een onderscheid tussen:
  • initiatieven die plaats vinden op één dag of op één locatie 
  • alle andere initiatieven
 • CATEGORIE 2: initiatieven die Gentenaars informeren of sensibiliseren
 • CATEGORIE 3: een meerdaags traject dat mensen in een kwetsbare positie samen brengt en sterker maakt

Wat zijn de voorwaarden?

Dé basisvoorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie 'Samen aan Zet' is dat jouw initiatief mensen samen brengt. Je zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten of dat mensen via jouw initiatief op een of andere manier met elkaar in contact komen.

Andere meer specifieke voorwaarden zijn:

 1. De aanvraag gebeurt door een vzw, een feitelijke vereniging of een bewonersgroep.
 2. De initiatieven moeten zich richten tot de Gentenaar (en in geval van categorie 1 moeten die ook plaats vinden op grondgebied Gent).
 3. Het toegekende subsidiebedrag wordt enkel gebruikt om specifieke kosten te dekken. Meer hierover je lees je in het reglement.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het subsidiebedrag verschilt per categorie.

 • Voor categorie 1a wordt een forfaitair bedrag toegekend van € 150, € 300 of € 500.
 • Voor categorie 1b en 2 kan je een subsidie krijgen van maximaal € 2000.
 • Voor categorie 3 kan je maximaal € 5000 ontvangen.

Welke stappen zijn er

Hoe vraag je de subsidie aan?

 • Je kan de aanvraag online indienen.
 • Je kan ook een papieren Word-versie op deze pagina downloaden, invullen en:
  • bezorgen aan het GentinfoPunt AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent.
  • via de post opsturen naar Dienst Lokaal Sociaal Beleid, Samen aan Zet, Botermarkt 1, 9000 Gent
 • Je kan het formulier ook digitaal invullen en als bijlage via e-mail bezorgen aan samenaanzet@stad.gent

Bij je aanvraag voeg je als bijlage:

 • je geplande uitgaven en inkomsten, behalve als je de subsidie aanvraagt voor initiatieven gericht op ontmoeting die op 1 dag en/of 1 locatie plaats vinden (categorie 1a).
 • als je lid bent van een bewonersgroep, een lijst met handtekeningen van minstens 6 andere buurtbewoners die geen deel uitmaken van jouw bewonersgroep.

Je vindt deze formulieren onderaan deze pagina. Als je de aanvraag online indient, kan je de gevraagde documenten in het online formulier uploaden.
Het inhoudelijk en financieel verslag bezorg je ten laatste twee maanden na het (einde van het) initiatief aan het team Samen aan Zet.

Hulp nodig bij je aanvraag?
Neem contact op met je buurtwerker. Je kan ook altijd terecht bij het team Samen aan Zet op 09 266 55 10 of via samenaanzet@stad.gent

Wanneer vraag je de subsidie aan?

 • Kleine subsidiebedragen (categorie 1a) kan je het hele jaar door aanvragen. De behandeling van je dossier neemt 6 weken in beslag.
 • De overige subsidieaanvragen (categorie 1b, 2 en 3) hebben als uiterlijke indiendatum:
  • 15 januari
  • 15 maart
  • 15 mei
  • 15 juli
  • 15 september
  • 15 november

            De dossiers worden per indienronde behandeld. De behandeling van deze dossiers neemt 8 weken in beslag, te rekenen vanaf de uiterlijke indiendatum.

 

Welke initiatieven komen niet in aanmerking?

 • initiatieven die uitgaan van één individu of die zich in de persoonlijke levenssfeer afspelen
 • initiatieven die geen openbaar karakter hebben
 • commerciële initiatieven
 • erediensten of godsdienstonderricht
 • initiatieven met partijpolitieke doeleinden
 • initiatieven die louter bedoeld zijn voor fondsenwerving
 • initiatieven die deel uitmaken van de reguliere werking van de aanvrager

Regelgeving

Samen aan Zet. Subsidiereglement voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen.

Gelijkaardige producten

Heb je nog een lopend dossier Wijk aan Zet?