Samen aan Zet: vraag een subsidie aan

Subsidie voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen.

Inhoud

Waarvoor kan je de subsidie aanvragen?

Drie soorten initiatieven komen in aanmerking voor de Samen aan Zet-subsidie:

 • CATEGORIE 1: initiatieven die ontmoeting nu of in de toekomst bevorderen
 • CATEGORIE 2: initiatieven die Gentenaars informeren of sensibiliseren over thema’s die verband houden met samenleven, welzijn, gelijke kansen of gezondheid
 • CATEGORIE 3: initiatieven die Gentenaars in een maatschappelijk kwetsbare situatie versterken op specifieke levensdomeinen, via vormen van individueel en groepsleren en in een langerdurend traject

Wat zijn de voorwaarden?

Dé basisvoorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie 'Samen aan Zet' is dat jouw initiatief mensen samenbrengt. Je zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten of dat mensen via jouw initiatief op een of andere manier met elkaar in contact komen.

Andere meer specifieke voorwaarden zijn:

 1. De aanvraag gebeurt door een vzw of een feitelijke vereniging die hun werking op grondgebied Gent hebben.
 2. De initiatieven moeten zich richten tot de Gentenaar (en in geval van categorie 1 moeten die ook plaats vinden op grondgebied Gent).
 3. Het toegekende subsidiebedrag wordt enkel gebruikt om specifieke kosten te dekken. Meer hierover je lees je in het reglement.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het bedrag van de subsidie verschilt per categorie:

 • categorie 1: maximum 2000 euro

 • categorie 2: maximum 2000 euro

 • categorie 3: maximum 5000 euro

Wanneer vraag je de subsidie aan?

Subsidiebedragen tot en met 500 euro kan je het hele jaar door aanvragen, uiterlijk zes weken vóór de datum of start van het initiatief.
Subsidieaanvragen boven de 500 euro worden beoordeeld door een jury en hebben als uiterlijke indiendatum:

 • 15 januari
 • 15 maart
 • 15 mei
 • 15 juli
 • 15 september
 • 15 november

Elk initiatief start ten vroegste op de 1ste van de volgende maand. Bijvoorbeeld: als 15 januari de uiterlijke indiendatum is, kan je initiatief ten vroegste op 1 februari starten.
De dossiers worden per indienronde behandeld. De behandeling van deze dossiers neemt 8 weken in beslag, te rekenen vanaf de uiterlijke indiendatum.
 

Hoe vraag je een subsidie aan?

 • Je kan de aanvraag online indienen.

 • Je kan ook een papieren Word-versie downloaden, invullen en:

  • bezorgen aan het GentinfoPunt AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent

  • via de post opsturen naar Dienst Lokaal Sociaal Beleid, Samen aan Zet, Botermarkt 1, 9000 Gent

 • Je kan het formulier ook digitaal invullen en als bijlage via e-mail bezorgen aan samenaanzet@stad.gent 

Bij je aanvraag voeg je als bijlage je geplande uitgaven en inkomsten.
Het inhoudelijk en financieel verslag bezorg je ten laatste twee maanden na het (einde van het) initiatief aan het team Samen aan Zet.

Hulp nodig bij je aanvraag?
Neem contact op met je buurtwerker. Je kan ook altijd terecht bij het team Samen aan Zet op 09 266 55 10 of via samenaanzet@stad.gent

 

Regelgeving

Samen aan Zet - Subsidiereglement voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen