Nieuwe afspraken met Christeyns, onder meer over creëren groenbuffer

Het gaat om regels voor de opslag van chemische producten en het creëren van een groenbuffer.

De Stad Gent heeft nieuwe afspraken met zeepziederij Christeyns in de Afrikalaan. Het gaat om regels voor de opslag van chemische producten en het creëren van een groenbuffer. Dankzij de afspraken zijn de langlopende juridische geschillen van de baan.

Christeyns is sinds 1946 in Gent gevestigd. Het bedrijf aan de Afrikalaan bevindt zich in een gebied in transformatie en dat veroorzaakte de voorbije jaren een vertroebelde relatie en meerdere juridische procedures. De nieuwe afspraken, die nog worden besproken op de commissie en worden voorgelegd aan de gemeenteraad, sluiten dat hoofdstuk af.

Met deze nieuwe afspraken blijft het voor Christeyns mogelijk om het Gents familiebedrijf op dezelfde plaats te bestendigen. Tegelijk zijn er garanties dat de huidige en de toekomstige bewoners in een veilige en aangename leefomgeving kunnen blijven wonen.

Sami Souguir , schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

Veiligheid

Het gaat eerst en vooral over afspraken rond de veiligheid voor buurtbewoners. Aangezien Christeyns met chemische producten werkt, is het belangrijk dat het producten op voldoende afstand van woningen stockeert. De afspraak is dat alle producten op zeker 50 meter van de appartementsgebouwen in de Scandinaviëstraat worden opgeslagen. Ten opzichte van de nieuwe woningen geldt dezelfde veiligheidsperimeter.

Groenbuffer

Een tweede belangrijke afspraak is dat Christeyns een groenbuffer creëert tussen de appartementsgebouwen en het bedrijf. Om die buffer te realiseren, komt er een beperkte grondenruil tussen de Stad en Christeyns. Dankzij die grondenruil zullen de appartementsgebouwen beter afgeschermd zijn en kan de Stad een bredere toegang naar het Scandinaviëpark maken. De Stad trekt ook het administratief beroep in tegen de omgevingsvergunning die Christeyns in 2021 kreeg.

Opwaardering buurt

De Stad Gent werkt aan een plan om de buurt van de Afrikalaan op te waarderen en kiest daarbij bewust voor een combinatie van economie en wonen. Met het toekomstige ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zal er ook ruimte zijn voor nieuwe woningen aan de kant van de Oude Dokken. De ring wordt verlegd naar de Afrikalaan en de bouw van de Verapazbrug startte recent.