Arsenaalsite wordt nieuw gemengd stadsdeel met klemtoon op economie

De klemtoon ligt op economische ontwikkeling, samen met wonen, voorzieningen en groen. Voor het zover is, komt er een tijdelijke invulling.

De Stad Gent heeft een toekomstvisie klaar voor de Arsenaalsite, een voormalige werkplaats van NMBS in de wijk Moscou-Vogelhoek. Op de site kan een mix komen van woon-, werk- en stedelijke functies waar de klemtoon op economie ligt en met respect voor het bouwkundig erfgoed. Voor het zover is, wordt een gelijkaardige tijdelijke invulling gezocht.Om alles goed uit te werken, moeten er zowel voor de tijdelijke als voor de definitieve invulling van de site participatieve trajecten worden opgezet met alle belanghebbenden.
 

Stedelijk knooppunt

De 12 hectare grote Arsenaalsite, in eigendom van NMBS, is gelegen op een strategische locatie in de nabijheid van de E17 en de N9 Brusselstesteenweg. De site is vlot bereikbaar met zowel trein, tram als bus en heeft de capaciteit om zich verder te ontwikkelen tot een belangrijk stedelijk knooppunt.

Ruim een jaar onderzocht een studiebureau in opdracht van de Stad Gent en NMBS hoe de Arsenaalsite een vernieuwend, verweven en verbonden stadsdeel kan worden. Het stadsbestuur heeft nu de krachtlijnen van deze studie goedgekeurd. De toekomstige koper moet zich baseren op die visie, rekening houden met de erfgoedwaarde van de gebouwen, met de draagkracht van de buurt en met de geldende beperkingen qua bouwhoogtes.

Nieuw stadsdeel met alle voorzieningen

Op de site kan een mix komen van woon-, werk- en stedelijke functies met een klemtoon op duurzame economische ontwikkelingen. De site is de ideale locatie voor onder andere startende (maak)bedrijven en scale-ups om te experimenteren, te testen en door te groeien. Daarnaast kan een beperkt deel van de economische ruimte ook ingenomen worden door duurzame, stedelijke logistiek. Om tot een verweven stadsdeel te komen, kan er ook ruimte komen voor diverse vormen van wonen (onder andere 20% sociaal wonen en 20% budgethuur) én voor een extra aanbod rond opleidingen, sport en cultuur.

Er gaat ook aandacht naar de Arsenaalsite als een plek van samenkomst en samenwerking voor de ruimere buurt. Denk daarbij aan het meervoudige gebruik van ruimtes, gemeenschappelijke afvalverwerking, gedeelde vergaderruimtes, enzovoort. Het nieuwe stadsdeel moet ook een goede aansluiting hebben met de omliggende woningen, zodat ook die bewoners de site kunnen gebruiken en er een meerwaarde is voor de buurt.

De ambitie is om de Arsenaalsite te laten ontwikkelen tot een vernieuwend stadsdeel met focus op economie, wonen en buurtgerichte voorzieningen. Deze verlaten site is meer dan 15 voetbalvelden groot en biedt enorme potenties om in te spelen op de vraag naar ruimte in onze stad, zowel nu als in de toekomst.

Mathias De Clercq, burgemeester

De site, opgericht in 1881, herbergt tot slot waardevol industrieel erfgoed, zoals gebouwen en sporen. Ook daar zal de toekomstige ontwikkelaar rekening mee moeten houden. Ook ontharding en het inpassen van nieuwe pleinen en groenzones behoren tot de toekomstvisie voor de site.

Tijdelijke invulling

Voor het zover is, gaat NMBS op zoek naar een tijdelijke beheerder om leegstand en verwaarlozing te vermijden. Die tijdelijke invulling moet de toekomstvisie voor het terrein zoveel mogelijk weerspiegelen. Het kan dus gaan om een samenspel van bedrijvigheid, onderwijs, gemeenschapsvoorzieningen en cultuur.