Openbare (wegen)werken in uw buurt

Hier vindt u de ontwerpplannen van uw straat of krijgt u informatie over openbare (wegen)werken in uitvoering.

Bekijk hiereen filmpje over het verloop van openbare werken in uw stad Wat we hier niet belichten zijn de werken van de nutsmaatschappijen. Nochtans voeren ook zij heel wat werken uit op Gents grondgebied (o.a. vernieuwen elektriciteitsnet, vervangen loden aansluitingen voor drinkwater, ...). Voor meer info over deze werken, kijkt u best op de websites van de nutsmaatschappijen zelf. De Stad Gent voert wel controle uit op de uitgevoerde nutswerken. Heeft u hierover vragen dan kan u terecht op dwbw.nutsleidingen@stad.gent