Project Alfons Braeckmanlaan toekomstbeeld 1

Project Alfons Braeckmanlaan (deel)

De Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van een deel van de Alfons Braeckmanlaan. De voorontwerpplannen zijn klaar.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Sint-Amandsberg
Wegenwerken

Projectgebied

  • Alfons Braeckmanlaan tussen de Westveldstraat en de Beelbroekstraat

Een kwalitatieve fietsroute

  • de Alfons Braeckmanlaan is een belangrijke link in het grotere fietsnetwerk Gent-Antwerpen
  • het is een fietsroute met veel woon-schoolverkeer en woon-werkverkeer
  • in de plannen voor de heraanleg is veel aandacht voor verkeersveilig fietsen
  • er komt een fietssnelweg, waarbij fietsers veilig afgeschermd fietsen t.o.v. de rijweg

Snelheidsremmende maatregelen

  • kruispunten met verhoogde inrichting
  • zone 30 en verkeersplateaus

Bekijk de presentatie van de infoavond

meer info over het nieuwe ontwerp voor de Alfons Braeckmanlaan PDF (3.87 MB)

Gescheiden rioleringsstelsel

  • regenwater en afvalwater zullen apart worden afgevoerd
  • het regenwater wordt naar de gracht geleid, zo kan het ter plaatse blijven en maximaal infiltreren in de bodem

Subsidies

Deze ingrepen gebeuren met subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest.

Locatie