Project Alfons Braeckmanlaan (deel)

De Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van een deel van de Alfons Braeckmanlaan. De voorontwerpplannen zijn klaar.

Project Alfons Braeckmanlaan toekomstbeeld 1

Project in ’t kort

In voorbereiding
Sint-Amandsberg
Wegenwerken

Projectgebied

  • Alfons Braeckmanlaan tussen de Westveldstraat en de Beelbroekstraat

Een kwalitatieve fietsroute

  • de Alfons Braeckmanlaan is een belangrijke link in het grotere fietsnetwerk Gent-Antwerpen
  • het is een fietsroute met veel woon-schoolverkeer en woon-werkverkeer
  • in de plannen voor de heraanleg is veel aandacht voor verkeersveilig fietsen
  • er komt een fietssnelweg, waarbij fietsers veilig afgeschermd fietsen t.o.v. de rijweg

Snelheidsremmende maatregelen

  • kruispunten met verhoogde inrichting
  • zone 30 en verkeersplateaus

Bekijk de presentatie van de infoavond

meer info over het nieuwe ontwerp voor de Alfons Braeckmanlaan PDF (3.87 MB)

Gescheiden rioleringsstelsel

  • regenwater en afvalwater zullen apart worden afgevoerd
  • het regenwater wordt naar de gracht geleid, zo kan het ter plaatse blijven en maximaal infiltreren in de bodem

Subsidies

Deze ingrepen gebeuren met subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest.

Timing

Nog niet concreet gepland.

Locatie