Project Brioolstraat en omgeving

Stad Gent plant, samen met Farys, een integrale heraanleg van de Brioolstraat en omgeving.

Project Brioolstraat en omgeving_Toekomstbeeld_Zicht op Brioolstraat vanaf Coupure
Project Brioolstraat_Toekomstbeeld_Zicht op Brioolstraat vanaf Coupure

Project in ’t kort

In voorbereiding
Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels
Wegenwerken

Projectzone

  • Brioolstraat
  • Johan Daisnestraat (tussen Twaalfkameren en Papegaaistraat)
  • Twaalfkameren (tussen Brioolstraat en Johan Daisnestraat)

Kwalitatieve integrale heraanleg

Brioolstraat

  • focus op authentieke karakter van de straat
  • heraanleg in zelfde materialen gezien erfgoedkarakter (zijstraat Coupure Rechts)

Johan Daisnestraat (tussen Twaalfkameren en Papegaaistraat)

  • aanleg als woonerf

In een woonerf ligt de nadruk op voetgangers, fietsers en spelende kinderen. Auto’s zijn er te gast. In een woonerf geldt een snelheidsbeperking van 20 km/uur. Dat maakt je straat veiliger. 

  • met meer groen

We doen dit in de vorm van geveltuinen en groene uitstulpingen waardoor we een aangename en rustige omgeving maken om in te leven en te wonen.

Twaalfkameren (tussen Brioolstraat en Johan Daisnestraat)

  • rijweg in asfalt
  • voetpad in betonstraatstenen
  • geen vormverandering van de straat

Riolering

We leggen in het volledige projectgebied een nieuw rioleringsstelsel aan.

Timing

Vooraleer de eigenlijke wegenwerken kunnen starten, moeten nutsmaatschappijen aanpassingen aan hun infrastructuur uitvoeren. De nutsmaatschappijen verwittigen de bewoners hierover tijdig via een bewonersbrief.

De wegenwerken zelf kunnen aangevat worden na de werken aan de nutsleidingen. Ook hierover verwittigen we de bewoners via een bewonersbrief ruim vooraleer de werken starten. 

Benieuwd naar het nieuwe ontwerp?

Bekijk hier het ontwerpplan van de nieuwe toestand PDF (396.28 kB)

Lees hier de meest recente infobrief

over de integrale heraanleg van de Brioolstraat en omgeving PDF (137.81 kB)

Bekijk hier de presentatie van de infoavond

en lees alles rustig na PDF (4 MB)

Locatie