Project Charles de l'Epéeplein

Stad Gent en Farys plannen de integrale heraanleg van de Appelstraat en het Charles de l’Epéeplein.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Brugse Poort - Rooigem
Wegenwerken

Projectzone

 • Appelstraat
 • Charles de l'Epéeplein

Veiliger 

Om de veiligheid te verhogen en de leefomgeving nog aangenamer maken voorzien we o.a.:

 • een nieuw wegdek in asfalt in de Appelstraat
 • een woonerf in betonstaatstenen in het Charles de l'Epéeplein
 • nieuwe comfortabele voetpaden
 • meer fietsenstallingen
 • een verkeerdrempel t.h.v. het kruispunt van de Appelstraat met het Charles de l'Epéeplein
 • een zebrapad met blindengeleiding t.h.v. de Geitstraat
 • parkeerstroken in kasseien met waterdoorlatende voegen

Groenere omgeving in gezonder klimaat 

We dragen in dit project ook bij aan het klimaat. Concreet doen we dit door:

 • een sterke vergroening van de straten en het plein te realiseren
 • de straat zelf te versmallen waardoor meer ruimte vrijkomt voor deze groenaanleg
 • wadi's aan te leggen aan de rand van het parkje (een wadi zorgt ervoor dat regenwater wordt opgevangen en kan indringen in de bodem)
 • grasheuvels te creëren  
 • de bestaande bomen behouden en daarenboven de beplanting uitbreiden met extra bomen, struiken en vaste planten

Geveltuinen

In de projectzone geven we de mogelijkheid tot de aanleg van geveltuinen. Geveltuinen maken je straat niet alleen mooier, ze geven je ook een goed gevoel. De Stad Gent zet geveltuinen dan ook actief in als middel om droogte te bestrijden. In de geveltuinen kan water infiltreren en zo zorgen we ervoor dat de stad minder verhard is.

 

Meer informatie over dit project?

Lees er alles over in deze informatiebrochure! PDF (6.16 MB)

Benieuwd naar de plannen?

Bekijk ze hier PDF (15.24 MB)

Riolerings- en nutswerken

FARYS legt in deze straten een gescheiden rioleringsstelsel aan. Afval- en regenwater worden dan gescheiden van elkaar afgevoerd.

Lees meer over afkoppelen

U ontvangt hierover tijdig informatie van Farys.

Timing en nutswerken

De concrete uitvoeringsdatum ligt op dit moment nog niet vast. We verwittigen u hierover via een bewonersbrief.

Vooraleer de werken in de straat starten, komen de nutsmaatschappijen langs. Ook hierover wordt u door hen tijdig op de hoogte gebracht.

Locatie