Toekomstbeeld kruispunt E. Hielstraat - Tweekapellenstraat
Toekomstbeeld kruispunt E. Hielstraat - Tweekapellenstraat

Project Braemkasteelstraat en omgeving

De Stad Gent en Farys plannen de heraanleg van de Braemkasteelstraat, de Emanuel Hielstraat, en een deel van de Braemstraat.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Oud Gentbrugge, Gentbrugge
Wegenwerken

Het voorontwerpplan is klaar en kunt u raadplegen onderaan deze pagina.

Projectzone

  • Braemkasteelstraat
  • Emanuel Hielstraat, vanaf de Braemkasteelstraat tot aan het Gentbruggeplein
  • Braemstraat, tussen de Braemkasteelstraat en de Emiel Verhaerenlaan

Fietsvriendelijk ingerichte straten

We leggen een verhoogd fietspad of fietssuggestiestroken aan in een deel van de Emanuel Hielstraat, een deel van de Braemstraat en de Braemkasteelstraat. Zo bouwen we verder aan een aaneengesloten fietsnetwerk.

Maatregelen om het verkeer af te remmen

De rijrichting en het snelheidsregime blijven in alle betrokken straten ongewijzigd. Waar mogelijk komen snelheidsremmende maatregelen zoals asverschuivingen in de rijbaan en verkeersplateaus.

Meer groen

De kruispunten krijgen een groenere inrichting en tussen de parkeerstroken leggen we plantvakken aan met bomen.

Grondige vernieuwing riolering

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd

Timing

In het voorjaar 2023 wordt er een infovergadering georganiseerd over de start van de werken. De uitvoering van de wegen- en rioleringswerken zal, onder voorbehoud van onvoorziene weers- en werfomstandigheden, in de eerste helft van 2023 kunnen starten.

Eerst komen de nutsmaatschappijen langs om hun leidingen van water, gas, elektriciteit enz. te vernieuwen. De nutsmaatschappijen zijn ondertussen gestart met hun werken.

Bekijk hier

het uitvoeringsplan PDF (6.56 MB)

Locatie