Project Braem­kas­teel­straat en omgeving

De Stad Gent en Farys plannen de heraanleg van een deel van de Braemkasteelstraat, de Emanuel Hielstraat, en een deel van de Braemstraat.

Toekomstbeeld kruispunt E. Hielstraat - Tweekapellenstraat
Toekomstbeeld kruispunt E. Hielstraat - Tweekapellenstraat

Project in ’t kort

In voorbereiding
Oud Gentbrugge, Gentbrugge
Wegenwerken

Het voorontwerpplan is klaar en kunt u raadplegen onderaan deze pagina.

Projectzone

  • Braemkasteelstraat, tussen de Meersemdries en de Braemstraat
  • Emanuel Hielstraat, tussen de Frederik Burvenichstraat en Gentbruggeplein
  • Braemstraat
  • Meersemdries

Fietsvriendelijk ingerichte straten

We leggen een verhoogd fietspad of fietssuggestiestroken aan in een deel van de Emanuel Hielstraat, een deel van de Braemstraat en de Braemkasteelstraat. Zo bouwen we verder aan een aaneengesloten fietsnetwerk.

Maatregelen om het verkeer af te remmen

De rijrichting en het snelheidsregime blijven in alle betrokken straten ongewijzigd. Waar mogelijk komen snelheidsremmende maatregelen zoals asverschuivingen in de rijbaan en verkeersplateaus.

Meer groen

De kruispunten krijgen een groenere inrichting en tussen de parkeerstroken leggen we plantvakken aan met bomen.

Grondige vernieuwing riolering

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd

Timing

De uitvoering van de wegen- en rioleringswerken kan vermoedelijk in 2024 starten. Buurtbewoners worden nog op voorhand geïnformeerd.

 

Bekijk hier

het uitvoeringsplan PDF (2.63 MB)

Locatie