Project Barrestraat, Ridderstraat en Nederkwaadham

De Stad Gent en Farys plannen de integrale heraanleg van de Barrestraat, de Ridderstraat en de Nederkwaadham.

Toekomstbeeld Barrestraat

Project in ’t kort

In voorbereiding
Binnenstad
Wegenwerken

Aandacht voor veiligheid en groen

 • We verhogen in de drie straten de verkeersveiligheid door onder andere het wegdek te vernieuwen.
 • We maken de leefomgeving een pak aangenamer door de aanleg van groen. Dit realiseren we dankzij de inbreng van geveltuinen in de straat.
  • Meer info over geveltuinen vind je hier.
 • Dankzij deze groeninbreng, zijn de drie straten aangepast aan de toekomstige klimaatuitdagingen.

Aanleg van woonerven

De drie straten leggen we aan als woonerf. Concreet betekent dit dat:

 • er een rijweg komt in kasseien
 • de verhoogde voetpaden verdwijnen en voetgangers en fietsers de volledige breedte van de straat kunnen gebruiken
 • auto's te gast zijn in deze straten
 • de snelheid voor gemotoriseerd verkeer beperkt is tot 20 km/uur
 • er meer ruimte komt voor ontmoeten en spel
 • de veiligheid voor voetgangers en fietsers een pak verhoogt dankzij deze inrichting

Comfortabele aanpassingen in de straten

 • Er komen 15 fietsstaanplaatsen (3 modules van 5) in de Barrestraat, aan de overkant van huisnummer 10.
 • De Barrestraat is voetgangersgebied vanaf de school (huisnummer 6) en de start van dit gebied zetten we extra in de verf.

De riolering wordt grondig vernieuwd

Farys staat in voor de heraanleg van de riolering. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd. Als je in een gesloten bebouwing woont, moet je je regenwater van de voorste dakhelft aansluiten op de regenwaterriolering. Meer informatie hierover vind je op de website van Farys: www.farys.be (zoekterm: afkoppelen).

Timing en nutswerken

Wanneer de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken gebeurt, ligt nog niet vast. De Stad Gent brengt u tijdig op de hoogte.

Wel zullen er vooraf enkele kleinere werken gebeuren aan de nutsleidingen (voor water, elektriciteit, enz.). Deze werken worden afgerond van zodra de coronamaatregelen het toelaten. U ontvangt hierover tijdig informatie via bewonersbrieven van de nutsmaatschappijen zelf.

Lees hier de meest recente bewonersbrief

over de werken in de Barrestraat PDF (229.35 kB)

Benieuwd naar het ontwerpplan?

bekijk het hier in detail PDF (11.64 MB)

Benieuwd naar de infobrochure over dit project?

Lees hier alle info na PDF (14.55 MB)

Locatie